Om hubben

Det Juridiske Fakultet har som led i sin digitaliseringsindsats oprettet en digitaliseringshub, som koordinerer forsknings- og uddannelsesmæssige tiltag, der udspringer af digitalisering i bred forstand. Som led heri skal hubben bidrage til udvikling og iværksættelse af ny forskning samt nye uddannelsesmæssige tiltag vedrørende digitalisering på fakultetet og i samarbejde med eksterne parter.

Hubben fungerer endvidere som en platform, der tydeliggør og formidler fakultetets arbejde med digitalisering i samfundet. Hubben fungerer også som fakultetets kontaktpunkt over for eksterne samarbejdspartnere.

Digitaliseringshubben ledes af professor, dr.jur. Henrik Udsen