9. januar 2019

Videndeling om digitalisering af domstole

DIGITALISERING AF DOMSTOLE

Lektor Hanne Marie Motzfeldt, der er tilknyttet fakultetets digitaliseringshub, bidrager til et forskningsprojekt med fokus på digitalisering ved domstolene i Norden.

Digitalisering af domstolene – som vi i Danmark senest har set med minretssag.dk - har potentiale til at transformere ikke blot retssager, men hele den offentlige sektor. Lektor Hanne Marie Motzfeldt, Center for informations- og innovationsret og en del af Det Juridisk Fakultets digitaliseringshub, skal bidrage til et forskningsprojekt, der baner vejen for, at Norden bliver et forbillede for resten af Europa, når domstolene skal bevæge sig fra papir og ordinær post til it-løsninger.

Forskningsprojektet gennemføres i et nyt forskningssamarbejde mellem Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Nordisk Ministerråd, der med deres Digital North-program sætter fokus på digitalisering ved domstolene. Nordisk Ministerråd støtter forskningsprojektet med 525.000 kroner, hvoraf de 126.000 tilfalder Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Forskningsprojektet ledes af lektor, dr.jur. Frederik Waage fra SDU. Projektet skal bidrage til at styrke samarbejdet om digitalisering i de nordiske lande og Baltikum og indsamle de erfaringer, som de enkelte lande høster undervejs, når de implementerer it-løsninger som minretssag.dk. Projektet afsluttes primo 2020, og lektor Hanne Marie Motzfeldt er glad for at bidrage til projektet:

- Jeg er af den opfattelse, at vi er vidner til en egentlig transformation, der på sigt vil ændre den måde, det offentlige er organiseret på, arbejder på og forholdet til borgerne. Samarbejde mellem de nordiske og baltiske lande om at sikre udveksling af viden og erfaringer kan bidrage til, at denne transformation foregår på et solidt vidensgrundlag og på retssikkerhedsmæssig betryggende vis.

Læs også pressemeddelelse fra SDU.