Det Juridiske Fakultets digitaliseringshub – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Digitaliseringshub

Det Juridiske Fakultets digitaliseringshub

Det Juridiske Fakultet har som led i sin digitaliseringsindsats oprettet en digitaliseringshub, som koordinerer forsknings- og uddannelsesmæssige tiltag, der udspringer af digitalisering i bred forstand. Som led heri skal hubben bidrage til udvikling og iværksættelse af ny forskning samt nye uddannelsesmæssige tiltag vedrørende digitalisering på fakultetet og i samarbejde med eksterne parter.

Hubben fungerer endvidere som en platform, der tydeliggør og formidler fakultetets arbejde med digitalisering i samfundet. Hubben fungerer også som fakultetets kontaktpunkt over for eksterne samarbejdspartnere.

Digitaliseringshubben ledes af professor, dr.jur. Henrik Udsen

Forskning

Digitaliseringen af samfundet og den teknologiske udvikling rejser løbende juridiske udfordringer. I takt med digitaliseringens udbredelse sker dette på alle retsområder, og på Det Juridiske Fakultet forskes i alle aspekter af forholdet mellem digitalisering og jura. Læs mere om nogle af de forskningsprojekter, der i øjeblikket arbejdes på her.

Publikationer

Uddannelse

Fremtidens jurauddannelse
Digitaliseringen stiller nye og ændrede krav til den juridiske profession og juristers kompetencer. Det Juridiske Fakultet har igangsat et arbejde med at kortlægge behov for og udvikling af nye fag, uddannelser og efter- og videreuddannelsestilbud relateret til retsvidenskab, digitalisering og ny teknologi. Arbejdet vil ske i tæt dialog med aftagerne af fakultetets kandidater og andre eksterne interessenter.

Fag
Uddannelserne på Det Juridiske Fakultet indeholder en række fag, der beskæftiger sig med forholdet mellem jura og digitalisering. Læs mere om dem her:

Legal Tech

Softwarerobotter og andre digitale løsninger, der kan varetage juridiske arbejdsopgaver, får en stadig større betydning, og vil påvirke både den juridiske profession, jurauddannelserne og den juridiske forskning. På Det Juridiske Fakultet er etableret en legal tech gruppe, der arbejder med disse spørgsmål. Det er vores ønsker, at samle forskere, iværksættere, jurister og it-professionelle som arbejder med legal tech. Kontaktperson: adjunkt Alexandra Andhov.

Kunstig intelligens (AI)

Kunstig intelligens har potentialet til at revolutionere vores samfund. De juridiske og tilstødende etiske spørgsmål, der knytter sig til brugen af kunstig intelligens, er mange og genstand for en række forskningsprojekter på Det Juridiske Fakultet. En række af fakultetets forskere har etableret en forskningsgruppe om kunstig intelligens. Læs mere om gruppen her.

Arrangementer

Afholdte arrangementer

Kontakt

Har du spørgsmål til digitaliseringshubben er du velkommen til at kontakt hubbens leder, professor, dr.jur. Henrik Udsen på henrik.udsen@jur.ku.dk.

Ekstra information / Sidebar

Nyheder

Se alle

Tilmeld nyhedsbrev

E-mail:

Jeg giver tilladelse til, at universitetet kan registrere ovenstående oplysninger. Se privatlivspolitik.