Ph.d.-udvalget

Ph.d.-udvalget nedsættes af dekanen, og består af tre valgte repræsentanter for det videnskabelige personale og tre valgte repræsentanter for de ph.d.-studerende.

Ph.d.-udvalget forestår tilrettelæggelsen af Fakultetets ph.d.-studium.

Ph.d.-udvalget holder møde ca. 2 gange pr. semester. Udvalget er ansvarligt for løbende udvikling og tilpasning af ph.d.-uddannelsen og skal høres om forhold, der vedrører ph.d.-ordningen.

Ph.d.-skolelederen er ansvarlig for den praktiske tilrettelæggelse af ph.d.-uddannelsen.

Sekretariatsbetjeningen af ph.d.-udvalget varetages af sektionsleder Jeppe Bjørn Pedersen.

Ph.d.-udvalgets møder er som udgangspunkt offentlige. Personer, der ønsker at overvære et møde i Ph.d.-udvalget, som foregår online, kan få tilsendt et link ved henvendelse til udvalgets sekretær.

Møder Mødeplan for ph.d.-udvalget

Mødeindkaldelser og referater
Forretningsorden Ph.d.-udvalgets forretningsorden