Mødeindkaldelser og referater fra ph.d.-udvalget (tidl. ph.d.-studienævnet)

Dagsordner og referater fra Ph.d.-udvalget findes på Ph.d.-udvalget's side på KU's intranet KUnet.

Personer uden for KU, der ønsker disse dokumenter tilsendt pr. mail, kan henvende sig til rådets sekretær på e-mail: phd@hrsc.ku.dk.

Ph.d.-udvalgets møder er som udgangspunkt offentlige. Personer, der ønsker at overvære et møde i Ph.d.-udvalget, som foregår online, kan få tilsendt et link ved henvendelse til udvalgets sekretær.