Akademisk Råd

Akademisk Råd er Fakultetets øverste kollegiale organ. Rådet har 10 medlemmer (dekanen, 6 videnskabelige medarbejdere og 3 studenterrepræsentanter) og 3 TAP-observatører (teknisk-administrativt personale). Formanden vælges blandt Rådets medlemmer.

Møder Mødeplan

Mødeindkaldelser og referater
Forretningsorden Forretningsorden for Det Akademiske Råd ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet (pdf)
Regler og retningslinjer

Adjungeret professor

Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale

Vejledning for udarbejdelse af bedømmelser i fbm. ansættelse af VIP (pdf)

Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Doktorgradsbekendtgørelsen

Ph.d.-bekendtgørelsen

Fælles regler og retningslinjer for ph.d.-uddannelsen på Københavns Universitet (pdf)

Ph.d.-skoleordning (pdf)

Regler og dispensation fra regler for de juridiske uddannelser

Stillingsstruktur ved universiteterne

Universitetsloven

Vejledning vedr. besættelse af faste videnskabelige stillinger ved Det Juridiske Fakultet

Prisopgaver Københavns Universitets regler om prisopgaver (pdf)