Dekanens Studenterforum

Dekanens studenterforum er møder, hvor dekanen drøfter studiemiljø på strategisk niveau med repræsentanter fra studenterorganisationerne ved fakultetet.

Medlemmer er dekanen, (formand), prodekanen for uddannelse og repræsentanter for de studenterorganisationer, som er anerkendt ved det Juridiske Fakultet. Herudover deltager relevante medarbejdere med ansvar for undervisningsmiljøvurdering, bygningsdrift mv.

Læs mere om sammensætning og arbejdsområde i forretningsordenen herunder.

Møder i Dekanens Studenterforum afholdes som udgangspunkt 1 gang pr. semester - typisk i starten af semestret

 

Møder

Referater, Forretningsorden

Politikker m.v. Politikker, mål, regler og rammer samt rapporter om uddannelserne
Kvalitetssikring Kvalitetssikring af fakultetets uddannelser