Dekanens Studenterforum

Dekanens studenterforum er møder, hvor dekanen drøfter studiemiljø på strategisk niveau med repræsentanter fra studenterorganisationerne ved fakultetet.

Medlemmer er dekanen, (formand), prodekanen, studielederen, fakultetsdirektør, studiechefen samt repræsentanter for de studenterorganisationer, som er anerkendt ved det Juridiske Fakultet.

Herudover tager Studiemiljøudvalget under Dekanens Studenterforum stilling til konkrete tiltag på studiemiljøområdet, f.eks. i forbindelse med handleplaner og justeringer af kriterier for udbetaling af støttemidler.

Læs mere om sammensætning og arbejdsområde i forretningsordenen herunder.

Møder i Dekanens Studenterforum afholdes som udgangspunkt 1 gang pr. semester - typisk i starten af semestret

 

Møder

Referater, Forretningsorden

Politikker m.v. Politikker, mål, regler og rammer samt rapporter om uddannelserne
Kvalitetssikring Kvalitetssikring af fakultetets uddannelser