Samarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalget drøfter Fakultetets forhold og udvikling, herunder personalepolitikken. Dette indebærer, at Samarbejdsudvalget behandler en række spørgsmål om de overordnede rammer for Fakultetets drift og udvikling såsom Fakultetets budget, strategi og udviklingskontrakt. Derudover arbejder Samarbejdsudvalget med en række mere direkte personalerelaterede emner som organisationsforandringer, personalepolitik, kompetenceudvikling og det psykiske arbejdsmiljø på Fakultetet.

Møder og forretningsorden:
Regler:
Arbejdssprog:
Psykisk arbejdsmiljø: