Mødeplan for studienævnet for den juridiske bacheloruddannelse

Mødedatoerne for forårssemesteret 2022 for BA studienævnet er:

 • Fredag den 21. januar kl. 9.30

 • Torsdag den 3. februar kl. 12.30

 • Tirsdag den 15. marts kl. 11:00

 • Onsdag den 20. april kl. 11:00

 • Onsdag den 18. maj kl. 9:30

 • Tirsdag den 21. juni kl. 9:30

Mødedatoerne for efterårssemesteret 2022 for BA studienævnet er:

 • Torsdag den 25. august kl. 9:30

 • Tirsdag den 13. september kl. 9:30

 • Fredag den 14. oktober kl. 9:30

 • Torsdag den 24. november kl. 9:30

 • Tirsdag den 20. december kl. 9:30

Studienævnets møder er som udgangspunkt offentlige. Personer, der ønsker at overvære et studienævnsmøde, som foregår online, kan få tilsendt et link ved henvendelse til nævnets sekretær.