Mødeplan for studienævnet for den juridiske bacheloruddannelse

Mødedatoerne for efterårssemesteret 2020 for BA studienævnet er:

  • August: tirsdag d. 18. kl. 13 – 16
  • September: mandag d. 14. kl. 9:30 – 12:30
  • Oktober: mandag d. 19. kl 9:30 – 12:30
  • November: tirsdag d. 17. kl. 9:30 – 12:30
  • December: onsdag d. 9. kl. 9:30 – 12.30