Arbejdsmiljøudvalget

Det Juridiske Fakultet skal danne rammerne om en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdere og studerende kan virke i sikre og sunde rammer, og hvor arbejdsmiljøet vurderes positivt af både ansatte, studerende og myndigheder.

Arbejdsmiljøudvalget har til opgave at overvåge og løbende kontrollere arbejdsmiljøet med henblik på:

  • at arbejdsforholdene er sunde og sikre,
  • at arbejdet er planlagt og tilrettelagt, således at det kan udføres forsvarligt,
  • at der gives effektiv instruktion og oplæring af ansatte og
  • at der følges op på den lokale enheds arbejdsmiljøarbejde.

Arbejdsmiljøudvalget består af fakultetets dekan som er formand for udvalget, 2 ledelsesrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter valgt af medarbejderne. Næstformanden for udvalget vælges af medarbejderrepræsentanterne.

Arbejdsmiljøudvalget repræsenterer de to arbejdsmiljøgrupper, henholdsvis VIP og TAP. De to grupper er repræsenteret på både A- og B-siden.

Arbejdsmiljøudvalgets forretningsorden (pdf)