Forhandlingerne ved De Nordiske Juristmøder

De nordiske Juristmøder i digitaliseret form giver mulighed for at få indblik i den retsvidenskabelige forskning og debat i de nordiske lande. De nordiske Juristmøder afholdes hvert 3. år på skift imellem de nordiske lande.