Justitia, Studerende, Jurabøger

Søg på Projekt jurabog

Licensvilkår: En række bøger på Projekt Jurabog er beskyttet af lov om ophavsret. Det er tilladt at downloade kopier af disse beskyttede værker til brug for brugeren selv eller til brug for nære kolleger, herunder i professionelle sammenhænge. Kopiering herudover, f.eks. ved opload til hjemmesider, sociale medier og streamingtjenester, eller kopiering med henblik på brug i undervisning kan kun ske i overensstemmelse med undtagelsesreglerne i ophavsretsloven eller ifølge gældende aftaler indgået med Copydan Tekst & Node. Der er derimod fri adgang til at linke til Projekt Jurabog og til alle værker på siden, herunder i mails, på internethjemmesider, sociale medier o.l.