Kontakt

Henvendelser vedrørende Projekt Jurabog kan rettes til:

Styregruppens formand
Professor, dr.jur. Mads Bryde Andersen
Københavns Universitet
Det Juridiske Fakultet
Karen Blixens Plads 16
2300 København S

Telefon: 35 32 31 33
E-mail: mads.bryde.andersen@jur.ku.dk