Rejsefonden – Københavns Universitet

Rejsefonden for juridiske kandidater og studerende

Indkaldelse af ansøgninger til Rejsefonden for juridiske kandidater og studerende

Der ydes støtte til rejser for juridiske kandidater og studerende, som har præsteret videnskabeligt arbejde af værdi og/eller må antages at kunne få udbytte af udlandsophold, herunder møder, kongresser m.v.

Der ydes støtte til rejse- og opholdsudgifter. Der ydes ikke støtte til allerede afholdte udgifter.

Da fondens midler er begrænsede vil der ved vurdering af ansøgningen først og fremmest prioriteres rejser med et videnskabeligt formål. Af fondens midler afsættes på forhånd et beløb til studier i engelsk ret på kr. 13.000,00. I øvrigt udgør studenterandelen af de disponible midler 9% og 91% tilfalder kandidater.

Ansøgere bedes beskrive formål med de ansøgte penge så konkret som muligt gennem udfyldelse af skemaet på fondens hjemmeside

Evt. tvivlsspørgsmål rettes til fondens mailadresse  rejsefonden@jur.ku.dk                .

Ansøgningsfrist 10. august 2018 kl. 24.

Ekstra information / Sidebar