Rejsefonden for juridiske kandidater og studerende

Søg om støtte fra Rejsefonden for juridiske kandidater og studerende

Rejsefonden for juridiske kandidater og studerende uddeler hvert år legater til rejser for juridiske kandidater og studerende, som har præsteret videnskabeligt arbejde af værdi og/eller må antages at kunne få udbytte af udlandsophold, herunder møder, kongresser m.v.

Under hensyn til fondens begrænsede midler har bestyrelsen besluttet af prioritere ansøgninger med et videnskabeligt sigte. Fonden støtter således ikke LL.M.studier eller praktikophold. 

Hvis du er i tvivl om, du kan søge støtte til din rejse, så kan du læse om Rejsefonden for juridiske kandidater og studerendes formål under fundats.

Ansøgning og ansøgningsfrister

Næste ansøgningsfrist er 15. september 2023.

Indsend din ansøgning via vores ansøgningsskema.  

Bemærk, at fonden kun modtager ansøgninger via vores elektroniske ansøgningsskema. Rejsefonden for juridiske kandidater og studerende modtager ikke ansøgninger via e-mail eller post.

Evt. tvivlsspørgsmål rettes til Rejsefondens mailadresse.