Ansøger

Foto: Jakob Dall / www.jakobdall.com

Rejsefonden for juridiske kandidater og studerende yder støtte til rejser for juridiske kandidater og juridiske studerende, der har præsteret videnskabeligt arbejde af værdi og/eller må antages at kunne få udbytte af udlandsophold, deltagelse i møder og kongresser m.v.

Af den årlige beløbssum til uddelinger, skal et beløb på kr. 13.000,00, der svarer til det årlige netto-afkast fra ”Dr. Juris Vilhelm Carl Thomsens rejsestipendium”, anvendes til studieophold i England til studier i engelsk ret.

Vi behandler kun ansøgninger indsendt via vores online ansøgningssystem.