Fundats

Foto: Jakob Dall / www.jakobdall.com

Kort om fundatsen

Fondens formål er at yde støtte til rejser for juridiske kandidater og juridiske studerende, der har præsteret videnskabeligt arbejde af værdi og/eller må antages at kunne få udbytte af udlandsophold, deltagelse i møder og kongresser m.v.

Under hensyn til fondens begrænsede midler har bestyrelsen besluttet af prioritere ansøgninger med et videnskabeligt sigte.