PROCUREGREEN - Public Procurement – a necessary tool for green transition

The PROCUREGREEN research project will provide a unique and unprecedented insight into how green approaches are used in the various parts of the procurement procedures in Denmark with the aim of making public procurement an important element for green transition and a more sustainable economy.

Green leaves

Public procurement in Denmark is responsible for 12 billion tons of CO2-emission annually. The major role of public procurement in the economy makes it a significant and necessary tool for green transition. The need for more research on how to use Green Public Procurement (GPP) is essential in order to use the public purchasing power to promote environmentally responsible procurement. This research project aims at 1) analysing how green requirements can legally be taken into account in public purchasing and whether such should become mandatory, 2) examining national data on how GPP is used (and not used) in public contracts and 3) facilitating learning about best practice and at last examine how contracting authorities can ensure that suppliers comply with the green requirements in the contracts.

 

 

WP1 aims to analyse the possibilities for including green elements in public purchasing and whether there is room for creating mandatory green criteria at EU-level or national level, hence changing the focus of the procurement rules to what to buy and not only how to buy.

WP1 will examine how green elements can be included in the different phases of the procurement procedure under technical specifications, award criteria and/or contract clauses. Tenderers can compete for the contract based on green criteria. Award criteria must be linked to the subject matter of the contract, and Member States have reported that “the lack of legal certainty on the correct interpretation of the requirement for ‘link to the subject matter of the contract’ and the general fear of litigation;” is to be seen as one of the main challenges they encountered in the implementation of GPP. WP 1 aims at creating legal certainty for contracting authorities by clarifying the rules on rules on how to conduct GPP.

PI Carina Risvig Hamer,

Participants: professor Ole Helby Petersen (RUC)

 

WP2 aims to understand how contracting authorities are using green requirements. The research project will analyse data on green standards and sustainability criteria used by public authorities and examine how GPP is being conducted.

Knowledge from the data will give an understanding of how authorities can design GPP, and identify lessons for learning across authorities and contracts The examined data will help to understand whether the procurement rules supports or hinders GPP and how green elements are used.

Participants: PI and professor Ole Helby Petersen (RUC)

 

 

WP 3  will analyse contract clauses and monitoring arrangements to establish whether contracting authorities follow up on the green requirements and how they do so and examine  how contractual measures can be applied in the event of non-compliance with green criteria in the contracts. The data for WP 3 will be collected as a part of WP 2. The data will be used to analyse the connection (or lack of connection) between  the different parts of the contract,  e.g. the connection between green requirements and non-compliance provisions in the contracts.

Furthermore, interviews with contracting authorities will be conducted to identify reasons behind the structure of the contracts  The interviews will give us an insight into why certain green requirements were or were not enforced in the contract.

As a concluding point of WP3, it will be examined if there is potential for introducing new contract management tools.

Participants: PI and professor Ole Helby Petersen (RUC)

 

 

De Grønne Udbudsmorgener er en ny udbudsretlig eventserie, som fokuserer på mulighederne for at inddrage grønne hensyn i offentlige kontrakter. Eventserien er en del af forskningsprojektet PROCUREGREEN.

Se arrangementerne i forbindelse med De Grønne Udbudsmorgener her.

 

 

 

 

 

 

 

I forbindelse med grønne indkøb kan ordregivere hente en inspiration adskillige steder. I nedenstående dokument er oplistet en række relevante vejledninger, hjemmesider mv. inkl. links til deres hjemmesider, hvor der kan findes yderligere information:

Vejledninger

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning Gennemførelse af grønne udbud: Vejledning om udbudslovens muligheder, september 2022. I vejledningen findes både praktiske eksempler og udbudsretlige bidrag.

Miljøministeriet og Miljøstyrelsen: På Miljøministeriet/Miljøstyrelsens hjemmeside findes en række værktøjer, som evt. kan anvendes i forbindelse med grønne udbud.

Kommissionen har en vejledning med informationer om indkøb af biobaserede produkter (dvs. produkter, der helt eller delvist er fremstillet af materialer af biologisk oprindelse).

Kommissionens håndbog, Buying green! A Handbook on green public procurement, er en omfattende vejledning, der omfatter alt fra udbudsprocessen til tilbudsevaluering.

Kommissionens guide, Green Public Procurement: A collection of good practices, har en række tiltag inden for EU, der tilgodeser bæredygtighed.

Politiske initiativer

Den tidligere regerings strategi Grønne indkøb for en grøn fremtid – strategi for grønne offentlige indkøb, oktober 2020

Økonomistyrelsen, Charter for godt og grønt indkøb, april 2023

Hjemmesider

Rådgivningsenheden: På Rådgivningsenhedens hjemmeside er der bl.a. flere artikler og viden om grønne indkøb.

Den Ansvarlige Indkøber: På hjemmesiden for Den Ansvarlige Indkøber findes flere vejledninger, pjecer og artikler, der omhandler grønne offentlige indkøb. Disse kan både være af generel karakter, som f.eks. at sikre indkøb understøtter verdensmålene, men også mere konkret karakter, som f.eks. cases.

Dansk Industri: På Dansk Industris hjemmeside findes en række grønne cases samt webinarer udgivet i samarbejder med Kommunernes Landsforening.

Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S: SKI’s hjemmeside har bl.a. et inspirationskatalog vedrørende grønne tiltag og krav i udbud samt beskrivelser af overvejelser, som en ordregiver kan inkludere i markedsdialogen.

Dansk Standard: På Dansk Standards hjemmeside fremgår en inspirationsguide med eksempler på standarder, der kan være relevante at se nærmere på i forbindelse med gennemførelse af grønne udbud.

Klimarådet: På Klimarådets hjemmeside, er der i 2020 offentliggjort retningslinjer og værktøjer for grønne offentlige indkøb.

Rådet for Bæredygtigt Byggeri: Af Rådets hjemmeside fremgår en publikation med vejledning og eksempler på, hvordan bæredygtighed bliver en integreret del af udbuddet.

Københavns Kommune: Københavns Kommune har offentliggjort en række nyttige informationer, herunder om Københavns Kommunes indkøbspolitik og vejledning til grønne krav. 

CIRCABC: CIRCABC er en offentlig tilgængelig database, der indeholder flere mapper, der bl.a. indeholder eksempler på nyhedsartikler samt anbefalinger.

Kommissionen – grøn business: Kommissionens hjemmeside for grøn business, indeholder en række good practices vedrørende grønne offentlige indkøb, hvor der kan søges i sektorspecifikke indkøb.

Kommissionens toolkit: Kommissionen har udarbejdet et Green Public Procurement Toolkit, der har til formål at hjælpe indkøbere til at få bedre indsigt i grønne indkøb. Det indeholder seks selvstændige moduler samt ti operationelle moduler, med PowerPoint slides, samt vejledning på grønne indkøb.

Miljøministeriet/Miljøstyrelsen: På Miljøministeriet/Miljøstyrelsens hjemmeside findes en række værktøjer, som evt. kan anvendes i forbindelse med grønne udbud.

 

 

 

 

 

 

 

Researchers

Name Title Image
Hamer, Carina Risvig Professor Billede af Hamer, Carina Risvig
Scheel, Chanel Elisabeth Student FU Billede af Scheel, Chanel Elisabeth

External Researchers

Funding

Public Procurement – a necessary tool for green transition has received funding from Independent Research Fund Denmark.

Project: Public Procurement – a necessary tool for green transition
Project number:  Rammebevilling (Sagsnummer: 1127-00220B)

Period: 2022-2023

Contact

Carina Risvig Hamer

PI Professor
Carina Risvig Hamer


South Campus, Building: 6B.3.21
DK 2300 Copenhagen S
Phone: +45 35 33 03 67
Mail: carina.hamer@jur.ku.dk