Uddannelsesservice

Uddannelsesservice servicerer danske såvel som internationale studerende, undervisere, bedømmere, fagligt ansvarlige, eksterne samarbejdspartnere samt fakultetets ledelse og organer i forhold til de juridiske heltidsuddannelser (bachelor- og kandidatniveau) og deltidsuddannelser (fagspecifikke kurser samt master- og diplomniveau). Desuden bistår Uddannelsesservice med at udvikle de eksisterende uddannelser.

Opgaver, organisering og ledelse

Uddannelsesservice ledes af chef for studieadministrationen Tinne Geiger.
I Sagsbehandlingsteamet varetages personaleledelsen af teamleder Astrid Dybdahl Ovesen.

Uddannelsesservice er opdelt i fire teams med følgende opgaver:

Planlægningsteamet

 • Planlægning af fagudbud og undervisning
 • Beviser, specialer og BA-projekter
 • Planlægning af eksamen

Sagsbehandlingsteamet

 • Sagsbehandling vedrørende optag og indskrivning 
 • Sagsbehandling af meritoverførsel, specialer, dispensationsansøgninger og klager fra studerende
 • Sagsbehandling af studenterudveksling for udrejsende studerende

Team Undervisning og læring

 • Kvalitetssikring af uddannelserne
 • Understøttelse og pædagogisk udvikling af læringsaktiviteter
 • Support til fagledere, i relation til driften af fagenes undervisning. Herunder forberedelse af semesterstart, løbende semesterafvikling, og eksamensforberedelse (opgave/eksamenskommissionsarbejde)
 • Support til fagledere og fagansvarlige til ansættelse, lønindplacering og efterregulering af D-VIP
 • Generel support af fagenes D-VIP
 • Planlægning og support ved afholdelse af fagseminarer, evalueringsmøder m.m.

Team Studiekontakt

 • Front line information til studerende
 • Studie- og karrierevejledning af studerende
 • Studiestart