Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet understøtter fakultetets direktion og dennes arbejde, herunder arbejdet med strategi, ledelsesbetjening og kommunikation.

Opgaver, organisering og ledelse

Leder af ledelsessekretariatet Anne Mette Grüner

Ledelsessekretariatet har følgende opgaver:

 • Udvikling og implementering af fakultetets strategi via strategiske projekter
 • Opsamling og opfølgning på Københavns Universitets mål og handleplaner
 • Styring af fakultetets samlede projektportefølje via Projekt- og porteføljekontoret
 • Ledelsesinformation og analyser
 • Administrative aftaler
 • Sekretariat for JUR LT (fakultetets samlede ledelsesgruppe) aftagerpaneler, porteføljemøder og direktionsmøder.
 • Understøtte deltagelse i eksterne fora - f.eks. LT (rektors ledelsesteam), og AL (administrativt ledelsesteam)
 • Generel ledelsesbetjening
 • Strategisk kommunikation
 • Intern kommunikation, herunder at tovholde udvikling og vedligehold af fakultetets intranet
 • Ekstern kommunikation, herunder at tovholde udvikling og vedligehold af fakultetets hjemmesider
 • Pressehåndtering