Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet understøtter fakultetets direktion og dennes arbejde, herunder arbejdet med strategi, ledelsesbetjening og kommunikation.

Opgaver, organisering og ledelse

Ledelsessekretariatet ledes af chefkonsulent Anne Mette Grüner

Ledelsessekretariatet har følgende opgaver:

 • Udvikling, herunder fakultetets strategi, administrative effektiviseringsprojekter mv.
 • Opsamling og opfølgning på Københavns Universitets udviklingskontrakt, strategier mv.
 • Ledelsesinformation og styring af fakultetets samlede projektportefølje
 • Krisestab
 • Administrative Aftaler
 • Uddannelses Aftaler
 • Sekretariat for JUR LT (Fakultetets samlede ledelsesgruppe) aftagerpaneler og direktionsmøder.
 • Understøttelse af deltagelse i eksterne fora - f.eks. LT (rektors ledelsesteam),  og AL (administrativt ledelsesteam)
 • Generel ledelsesbetjening
 • Intern kommunikation, herunder udvikling og vedligehold af fakultetets intranet
 • Ekstern kommunikation, herunder udvikling og vedligehold af fakultetets hjemmesider
 • Pressehåndtering
 • Generel kommunikationsunderstøttelse af fakultetets aktiviteter