Ledelsessekretariatet – Københavns Universitet

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet understøtter fakultetets direktion og dennes arbejde, herunder arbejdet med strategi, ledelsesbetjening og kommunikation.

Opgaver, organisering og ledelse

Ledelsessekretariatet ledes af chefkonsulent Anne Mette Grüner

Ledelsessekretariatet har følgende opgaver:

 • Udvikling, herunder fakultetets strategi, administrative effektiviseringsprojekter mv.
 • Opsamling og opfølgning på Københavns Universitets udviklingskontrakt, strategier mv.
 • Ledelsesinformation og styring af fakultetets samlede projektportefølje
 • Krisestab
 • Administrative Aftaler
 • Uddannelses Aftaler
 • Høringer, indstillinger mv.
 • Sekretariat for JUR LT (Fakultetets samlede ledelsesgruppe) aftagerpaneler og direktionsmøder.
 • Understøttelse af deltagelse i eksterne fora - f.eks. LT (rektors ledelsesteam),  og AL (administrativt ledelsesteam)
 • Generel ledelsesbetjening
 • Intern kommunikation, herunder udvikling og vedligehold af fakultetets intranet
 • Ekstern kommunikation, herunder udvikling og vedligehold af fakultetets hjemmesider
 • Pressehåndtering
 • Generel kommunikationsunderstøttelse af fakultetets aktiviteter