Forskningsservice

Forskningsservice understøtter alle fakultetets ansatte i forhold til:

 • økonomi;
 • afholdelse af møder, workshops og konferencer;
 • ekstern forskningsfinansiering;
 • administrative opgaver i forskningscentrene;
 • administration af lokaler og IT-udstyr.

Forskningsservice understøtter endvidere fakultetets strategiske ledelse og mål, bl.a. gennem udarbejdelse af ledelsesinformation og administrativ support af fakultetsledelsen i økonomiske og forskningsstrategiske spørgsmål.  

Derudover varetager Forskningsservice samarbejdet med fakultetets eksterne leverandører.

Opgaver, organisering og ledelse

Forskningsservice ledes af chef for Forskningsservice Lykke Sennels-Andersen. 

Forskningsservice består af 4 teams med følgende opgaver:

Økonomiteamet

 • Økonomistyring af fakultetets interne og eksterne bevillinger
 • Flerårs-prognoser, budgettering og budgetopfølgning
 • herunder Økonomisk rådgivning til bevillingshavere
 • Bevillingsadministration/Ekstern finansiering: løbende opfølgning, økonomisk afrapportering og projektafregning
 • Debitor- og kreditorstyring herunder fakturering, behandling af købsfakturaer, bestilling af indkøb samt behandling af rejseafregninger og udlæg.
 • Intern controlling 
 • Økonomisk ledelsesinformation og analyser

Forskningssekretærteam

 • Understøttelse af centerrelaterede arrangementer
 • Modtagelse af nye videnskabelige medarbejdere
 • Support af forskningscentre
 • Support i Office-pakken
 • Hjælp til selvhjælp RejsUd og IndFak
 • Assistance i forbindelse med rejsebestilling og almindelig mødeaktivitet
 • Budgetopfølgning i begrænset omfang

Team Funding & Events

 • Målrettet og kvalificeret forskningsstøtte i forhold til ansøgninger om eksterne midler til forskningsprojekter
 • Projektledelse- og understøttelse af større, internationale møder, workshops og konferencer
 • Ledelsesinformation- og understøttelse inden for forskningsområdet (ekstern finansiering, forskningsevalueringer mm)

Team Administration & Relationer

 • Lokaleansvarlig
 • Modtagelser og fratrædelser
 • Relationer til eksterne leverandører
 • Indkøb af IT og inventar
 • Sekretariatsbetjening af AR
 • ScanPas og WorkZone (Journalen)
 • Fysisk studiemiljø
 • Piccolo og administrative studenter
 • Ferie- og fraværsregistrering