Forskningsservice

Forskningsservice understøtter alle fakultetets ansatte i forhold til:

 • økonomi;
 • afholdelse af møder, workshops og konferencer;
 • ekstern forskningsfinansiering;
 • administrative opgaver i forskningscentrene;
 • administration af lokaler og IT-udstyr.

Forskningsservice understøtter endvidere fakultetets strategiske ledelse og mål, bl.a. gennem udarbejdelse af ledelsesinformation og administrativ support af fakultetsledelsen i økonomiske og forskningsstrategiske spørgsmål.  

Derudover varetager Forskningsservice samarbejdet med fakultetets eksterne leverandører.

Opgaver, organisering og ledelse

Forskningsservice ledes af chef for Forskningsservice Lykke Sennels-Andersen og teamleder og økonomiansvarlig Heidi Thornsvad.

Forskningsservice består af 2 teams med følgende opgaver:

Team Forskningssupport & Relationer 

 • Relation til eksterne leverandører
 • Udvikling, markedsføring samt evaluering af efter- og videreuddannelsesområdet
 • Projektledelse af strategiske projekter
 • Bygningsansvar (lokaler, rokader og fysisk studiemiljø)
 • On-/off-boarding
 • Gæsteforskerprogram
 • GDPR
 • Sekretariatsbetjening af Akademisk Råd, Søgekomité, LISU og JUR-FORSK
 • APV
 • KUPA og WorkZone (Journalen)
 • Ferie- og fraværsregistrering
 • Indkøb samt registrering af IT og inventar
 • Understøttelse af centerrelaterede arrangementer
 • Understøttelse af større internationale møder, workshops og konferencer
 • Modtagelse af nye videnskabelige medarbejdere
 • Support af forskningscentre
 • Support i Office-pakken
 • Assistance i forbindelse med rejsebestilling og almindelig mødeaktivitet
 • Ph.d.-forsvar i samarbejde med Ph.d.-skolen
 • Hjælp til ansøgning om eventmidler 

Team Funding & Finance 

 • Økonomi- og budgetstyring af fakultetets interne og eksterne bevillinger
 • Målrettet og kvalificeret support i forhold til ansøgninger om eksterne midler til forskning.
 • Overblik over og support i forhold til at fundingmuligheder.
 • Ledelsesinformation og analyser inden for økonomi og ekstern finansiering.
 • Ledelsesinformation- og understøttelse inden for forskningsområdet
 • Understøttelse af hjemtag af bevillinger inklusiv kontraktforhandling og oprettelse af bevilling i KU systemer
 • Data Management og etik i forskningsprojekter
 • Bevillingsadministration: Rådgivning og administrativ understøttelse af eksterne bevillinger inklusiv løbende opfølgning på økonomi og projektplan, økonomisk afrapportering og projektafregning
 • Indstilling af forskere til priser, nævn mv.
 • Håndtering af Indkøb og udlevering af rejsekort
 • Bistand til rejse- og udlægsafregninger
 • Håndtering af timesedler for studenteransatte