Ansatte tilknyttet CECS - Centre for European and Comparative Legal Studies

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Afsah, Ebrahim Lektor Folkeret, forfatningsret, islamisk ret, international relations Billede af Afsah, Ebrahim
Drugda, Simon Ph.d.-studerende Komparativ forfatningsret Billede af Drugda, Simon
Hovden, Katarina Ph.d.-studerende Retsteori, miljøret, menneskerettigheder Billede af Hovden, Katarina
Klinge, Sune Tenure track adjunkt Forfatningsret, EU forfatningsret, EU ret Billede af Klinge, Sune
Krunke, Helle Centerleder, professor Forfatningsret, komparativ forfatningsret, EU forfatningsret, EU ret Billede af Krunke, Helle
Liu, Hin-Yan Lektor Billede af Liu, Hin-Yan
Maas, Matthijs Michiel Gæsteforsker Billede af Maas, Matthijs Michiel
Marchuk, Iryna Lektor International og komparativ strafferet, transnational økonomisk kriminalitet, folkeret Billede af Marchuk, Iryna
Neergaard, Ulla Professor EU-ret, EU-forfatningsret, ØMU, indre marked Billede af Neergaard, Ulla
Petersen, Hanne Professor Retskulturer Billede af Petersen, Hanne
Schultz-Knudsen, Mikele Ph.d.-studerende Retskultur, religion, integration Billede af Schultz-Knudsen, Mikele
Wanigasuriya, Budhimali Aloka Ph.d.-studerende International strafferet, folkeret, menneskerettigheder Billede af Wanigasuriya, Budhimali Aloka