Ansatte tilknyttet CECS - Centre for European and Comparative Legal Studies

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Afsah, Ebrahim Lektor Folkeret, forfatningsret, islamisk ret, international relations Billede af Afsah, Ebrahim
Bluitgen, Emilie Topp Ph.d.-stipendiat Billede af Bluitgen, Emilie Topp
Cullen, Miriam Lektor Associate Professor Billede af Cullen, Miriam
Eklund, Hanna Tenure Track Adjunkt Billede af Eklund, Hanna
Harder, Mette Marie Stæhr Postdoc Billede af Harder, Mette Marie Stæhr
Hellesen, Camille Emily Frimer Studerende FU Billede af Hellesen, Camille Emily Frimer
Hovden, Katarina Indskrevet ph.d.-studerende Billede af Hovden, Katarina
Klinge, Sune Tenure Track Adjunkt Forfatningsret, EU forfatningsret, EU ret Billede af Klinge, Sune
Krunke, Helle Centerleder, professor Forfatningsret, komparativ forfatningsret, EU forfatningsret, EU ret Billede af Krunke, Helle
Liu, Hin-Yan Lektor Billede af Liu, Hin-Yan
Marchuk, Iryna Lektor International og komparativ strafferet, transnational økonomisk kriminalitet, folkeret Billede af Marchuk, Iryna
Neergaard, Ulla Professor EU Law, EU Constitutional Law, Internal Market, European Legal Method and Theory, Solidarity and Social Dimension, Contemporary Challenges for the EU Billede af Neergaard, Ulla
Nyborg, Annemette Fallentin Ph.d.-stipendiat Billede af Nyborg, Annemette Fallentin
Schultz-Knudsen, Mikele Postdoc Billede af Schultz-Knudsen, Mikele
Teo, Sue Anne Ph.d.-studerende Billede af Teo, Sue Anne
Vasquez Dazarola, Ricardo Andres Ph.d.-stipendiat Billede af Vasquez Dazarola, Ricardo Andres