Temaside om Covid-19

Corona virus
Covid-19-pandemien har ført til ny lovgivning og nødretslignende tilstande både i Danmark og i resten af verden. Dette har sat sit præg på CECS’ aktiviteter, hvor flere af centrets forskere er en del af projekter, som bl.a. undersøger pandemiens forfatningsretlige, EU-retlige og retskulturelle implikationer. Professor Ulla Neergaard deltager i et europæisk forskningsprojekt om Covid-19 og europæisk solidaritet, mens Professor Helle Krunke har været med til at redigere en international e-bog om forskellige landes Covid-19-lovgivning set i et forfatningsretligt perspektiv. En gruppe bestående af Sune Klinge, Helle Krunke, Annemette Fallentin Nyborg og Jens Elo Rytter har bidraget til denne udgivelse samt et nordisk komparativt forskningsprojekt med en kortlægning af Danmarks retlige svar på Covid-19-krisen. Hin-Yan Liu og Matthijs Maas har sammen med Kristian Lauta undersøgt, hvilken læring, der kan udledes af den globale respons på Covid-19-pandemien i forhold til at håndtere fremtidige verdensomspændende kriser.

Dette har ført til adskillige publikationer, og flere er på vej. Et tema om Covid-19 er dertil blevet integreret i undervisningen i fagene Institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret samt EU-ret, og Professor Hanne Petersen har produceret en video om ”Kriser og retskulturer” for fakultetets Covid-19-hjemmeside. Samtidig har en del studerende valgt at skrive speciale i emner relateret til Covid-19 under vejledning af forskere fra CECS.