Forskning

CECS forsker for det første i europæisk forfatningsudvikling og integration, herunder udviklingen i EU og Menneskerettighedskonventionen, samspillet mellem disse overnationale retssystemer og national ret, samt komparative studier af forfatningsudviklingen i de europæiske lande. For det andet forsker CECS i forholdet mellem ret og sikkerhed, herunder retlige problemstillinger i relation til terrorbekæmpelse, efterretningsvirksomhed, krig og krisesituationer (herunder nødretsdoktrinen).

CECS definerer og gennemfører nye forskningsprojekter og uddannelsestilbud, udgør et forum for faglig udveksling mellem forskere, og formidler gennem konferencer, seminarer og debatindlæg relevante faglige problemstillinger til eksterne interessenter og til offentligheden.

CECS's temaer og projekter er nærmere beskrevet på centerets erngelske hjemmeside.