Forskning

CECS, Center for European and Comparative Legal Studies blev oprettet i 2008 og forlænget for tredje gang fra midten af ​​juni 2019. Navnet henviser til europæisk ret og forfatning i bred forstand, samt til betydningen af perspektiver og metoder. CECS-medlemmerne forsker endvidere i globale problemstillinger og forholder sig til udfordringer og ændringer i samfundet ud fra retlige og retskulturelle vinkler. Nuværende paradigmer udfordres med et generelt fokus på kortlægning, forståelse og kritisk refleksion.

CECS definerer og gennemfører nye forskningsprojekter og uddannelsestilbud, udgør et forum for faglig udveksling mellem forskere, og formidler gennem konferencer, seminarer og debatindlæg relevante faglige problemstillinger til eksterne interessenter og til offentligheden.

CECS's temaer og projekter er nærmere beskrevet på centerets engelske hjemmeside.