Om centeret

CECS er et internationalt orienteret forskningscenter, der i øjeblikket fokuserer på følgende områder:

1. Comparing constitutional developments
2. Europe’s challenges and opportunities – in relation to amongst others solidarity
3. Global power shifts and their normative impact

CECS ønsker at være et attraktivt og samfundsrelevant forum for international og tværfaglig forskning og uddannelse inden for centrets interessefelt. CECS arbejder ud fra værdier om åbenhed, medejerskab, entusiasme og faglighed.

CECS har en kollektiv ledelse bestående af to personer og et eksternt rådgivende udvalg.