Uddannelse

Forskningsbaseret uddannelse

Der er et tæt samspil mellem forskning og uddannelse på Det Juridiske Fakultet, og forskere ved CECS underviser og vejleder både bachelor- og kandidatstuderende inden for centrets forskningsområder, hvor der især ydes en stor indsats indenfor forfatningsret, EU-ret, international strafferet og islamisk ret. Hertil er forskningscentrets medarbejdere aktive på PhD-kurser.

 Mere information om vores uddannelser:

Information om: