Specialeemner – Københavns Universitet

Specialeemner

CECS’ forskning udforsker især de retlige områder, hvor retten spiller sammen med andre samfundsmæssige, politiske og kulturelle områder. Centret beskæftiger sig blandt andet med dansk forfatningsret, EU forfatningsret og EU politikker, komparativ ret, menneskerettigheder, retskulturer, retten i krisesituationer, ret og religion og en række andre områder. Centrets forskning giver rige muligheder for at finde et spændende og aktuelt specialeemne.
Nogle forslag til specialeemner, som du kan skrive om indenfor CECS’ områder er:

 • Public International Law in all its aspects
 • Comparative Constitutional Law
 • State-Building and Post-Conflict Reconstruction
 • Reception and Transfer of Law and Institutions
 • Sanctions Law
 • Law of Armed Conflict, including Arms Control
 • Islamic Law
 • Legal History, especially that of International Law
 • Is there an obligation to share responsibility for refugee protection among states?
 • The future of the common borders of the EU: dismantling the Schengen system or pushing for further integration?
 • Protection of the rights of the individuals seeking admission to the EU territory and present in the EU
 • EU external relations law
 • Reception of law reform in post-conflict settings
 • The theoretical foundations of constitutionalism
 • Changing legal cultures due to for example the decline of the welfare state, the increasing role of religious law and/or globalization, neo-liberalism and neo-conservatism
 • Religion and constitutionalism
 • The protection of human rights in developing countries
 • International human rights law, fair trial, liberty and security of the person and the right to a remedy
 • Danmarks formandskab for Europarådet (analyse af rejst kritik af EMRK og mulige tiltag)
 • Menneskerettighedsbeskyttelse i Norden (nærmer vi os eller fjerner vi os fra hinanden?)
 • Ajos-dommen i lyset af Maastricht og Lissabon dommene og/eller i komparativ belysning
 • Hvordan kan sammenhængskraften i EU styrkes?
 • Folkeafstemningers rolle for EU integrationen (§ 20, komparativt mv.)
 • Ligebehandlingskultur i arbejdsretten
 • Den økonomiske og monetære union
 • Danmarks EU-forbehold
 • Unionsborgerskabet
 • EU-retten og velfærdsydelser
 • Køn og retskultur
 • Kinesisk retskultur
 • EU-ret

Se også denne power point præsentation om specialeemner hos CECS.