Specialeemner

CECS’ forskning udforsker især de retlige områder, hvor retten spiller sammen med andre samfundsmæssige, politiske og kulturelle områder. Centret beskæftiger sig blandt andet med dansk forfatningsret, EU forfatningsret og EU politikker, komparativ ret, menneskerettigheder, retskulturer, retten i krisesituationer, ret og religion og en række andre områder. Centrets forskning giver rige muligheder for at finde et spændende og aktuelt specialeemne.

Nogle forslag til specialeemner, som du kan skrive om indenfor CECS’ områder er:

Ajos-dommen i lyset af Maastricht og Lissabon dommene og/eller i komparativ belysning
Danmarks EU-forbehold
Danmarks formandskab for Europarådet (analyse af rejst kritik af EMRK, mulige tiltag og Danmarks håndtering af formandskabet)
Dansk strafferet
Den økonomiske og monetære union
EU strafferet, især med fokus på økonomisk kriminalitet
EU-forfatningsret
EU-ret
EU-retten og velfærdsydelser
Europæiske menneskerettigheder
Folkeret
Forfatningsret
Fri bevægelighed og digitaliseringsæraen
International strafferet og international straffeprocesret
Kinesisk retskultur
Komparativ ret
Komparativ strafferet
Komparativt studie af hvordan moderne forfatninger beskytter naturen og miljøet
Køn og retskultur
Ligebehandlingskultur i arbejdsretten
Unionsborgerskabet
Advanced EU Constitutional Law
Alternative Dispute Resolution, including Mediation and Arbitration
Changing legal cultures due to for example the decline of the welfare state, the increasing role of religious law and/or globalization, neo-liberalism and neo-conservatism
Chinese legal culture
Comparative constitutional Law
Comparative constitutional unamendability
Comparative criminal law
Comparative public law
Constitutional change
Constitutional conventions
Constitutional interpretation
Constitutional law (including danish constitutional law)
Democratic decay/backsliding
Entrenchment, basic structure, amendment
Ethics, law & professionalism
EU competition law
EU constitutional law
EU criminal law
EU enviromental law
EU external relations law
EU intellectual property law
EU international relations law: the external dimension of European integration
EU law - free movement and the emu
EU public procurement law
European human rights
European law
Gender and legal culture
Global justice
Human rights
Human rights in the European Union
Immigration law
International criminal law
International criminal procedure
International human rights law
Islamic law
Judicial review
Judicial studies
Law of armed conflict, including arms control
Legal philosophy
Peaceful settlement of disputes and conflict resolution
Protection of the rights of the individuals seeking admission to the EU territory and present in the EU
Public international law in all its aspects
Reception and transfer of law and institutions
Reception of law reform in post-conflict settings
Religion and constitutionalism
Representation
Rule of law
State-building and post-conflict reconstruction
The future of the common borders of the eu: dismantling the schengen system or pushing for further integration?
The protection of human rights in developing countries
The theoretical foundations of constitutionalism
Violence and law