Sune Klinge

Sune Klinge

Lektor

Sune Klinge har skrevet PhD om "EU-direktiver og grundrettigheder i horisontale retsforhold- en juridisk analyse af borgernes retssikkerhed og konsekvenserne for medlemsstaten" (2019), vejledt af professor Helle Krunke.

Afhandlingen undersøger konfliktsituationen mellem national ret og EU-ret med en behandling af de nationale krav og begrænsninger i forhold til suverænitetsafgivelse. 

Herudover undersøges den horisontal direkte virkning af EU Charter om grundlæggende rettigheder og udviklingen på området, samt konsekvenserne for medlemsstaten for mangelfuld opfyldelse af EU-retten med særligt fokus på betingelserne for lovgivers erstatningsansvar.

Sune er ansat som Tenure track adjunkt på Centre for European and Comparative Legal studies (CECS), og underviser endvidere på Det Juridiske Fakultet med fokus på EU-forfatningsret og dansk forfatningsret. 

Forskningsinteresser: 

  • Juraens rolle i en grøn omstilling (Grøn grundlov) 
  • Overvågning, logning af data og AI's påvirkning af retten. 
  • Offentlige myndigheders erstatningsansvar og forfatningsretlig procesførelse (retlige interesse, abstrakt fortolkning)
  • Horisontal direkte virkning af EU Charter om grundlæggende rettigheder (og andre retlige figurer)
  • EU-forfatningsret og menneskerrettigheder
  • Dansk forfatningsret, herunder forholdet til Grønland og Færøerne

ID: 40110638