Studenteropgaver

Hvert år skrives der et større antal bachelorprojekter og specialer, som er dækket af WELMA's fagområder. De bedste opgaver vil blive udvalgt og offentliggjort på hjemmesiden, forudsat at den studerende har samtykket hertil. Det er fælles for opgaverne, at den studerende har haft en af centerets forskere som vejleder.