Om centeret

WELMA beskæftiger sig med det danske velfærdssamfund og dets udfordringer fra et bredt juridisk perspektiv inden for fire tematiske spor: 1) Digitalisering, 2) Europæisering og globalisering, 3) Social ulighed, udsatte og marginalisering, og 4) Politisering af offentligt ansatte.

WELMA blev oprettet som et af de fem første forskningscentre på Det Juridiske Fakultet. I de første fem år udforskede centeret sammenspillet mellem de grundlæggende retsprincipper og værdier i det dansk/nordiske velfærdssamfund, og de vigtigste principper og regler for EU’s indre marked. I perioden 2013-2018 fokuserede centret sin forskning på de komplekse juridiske problemstillinger, der udspringer af forholdet mellem individet, samfundet og markedet i lyset af de økonomiske, relationsmæssige, demografiske, folkesundhedsmæssige og migratoriske udfordringer, som den danske velfærdsmodel stod (og fortsat står) over for. Som følge af den bredere forskningsprofil, ændrede centeret navn fra ”Center for retlige studier i velfærd og EU markedsintegration” til ”Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked”.