Om centeret

Welmas forskningsmæssige mål er at adressere og analysere de komplekse retlige problemstillinger, der opstår vedrørende forholdet mellem den enkelte borger, samfundet og markedet som følge af de forandringer, velfærdssamfundet står overfor.

Velfærdsmodellens værdier, struktur og organisering udfordres blandt andet af den økonomiske krise, den demografiske udvikling, globalisering og migration og en stigende forekomst af såkaldte livsstilssygdomme. De retlige relationer ændrer sig også, og befolkningens fravalg af ægteskab og tilvalg af andre relationer påvirker velfærdslovgivningens indre sammenhæng og bringer den velfærdsretlige model i forsørgelsesretlig ubalance. Med disse udviklingstendenser opstår nye retlige problemer og spørgsmål, der knytter sig til velfærdssamfundets fremtid og balanceringen mellem kollektive interesser og sikringen af den enkeltes velfærdsrettigheder.

Centret arbejder med en bred forståelse af velfærdsbegrebet, der bl.a. inkluderer følgende emner: Arbejdskontrakt, social sikring, skat, sundhed og sygdomsbehandling, uddannelse og læring, ikke-diskrimination, unionsborgerskabet og velfærdsydelser som varer og tjenester