Uddannelse

Forskningsbaseret uddannelse

På WELMA beskæftiger vi os med de retlige problemstillinger, der opstår i relationen mellem individet, samfundet og markedet, som følge af de forandringer og udviklingstendenser velfærdssamfundet står overfor.  I denne sammenhæng skal velfærdsbegrebet forstås bredt og rummer emnerne: Arbejdskontrakt, social sikring, skat, sundhed og sygdomsbehandling, uddannelse og læring, ikke-diskrimination, unionsborgerskabet og velfærdsydelser som varer og tjenester

WELMAs ansatte udøver forskningsbaseret undervisning i en bred vifte af emner både på bachelor- og kandidatuddannelsen:

 Mere information om vores uddannelser:

Information om: