Uddannelse – Københavns Universitet

WELMA > Uddannelse

Uddannelse

På WELMA beskæftiger vi os med de retlige problemstillinger, der opstår i relationen mellem individet, samfundet og markedet, som følge af de forandringer og udviklingstendenser velfærdssamfundet står overfor.  I denne sammenhæng skal velfærdsbegrebet forstås bredt og rummer emnerne: Arbejdskontrakt, social sikring, skat, sundhed og sygdomsbehandling, uddannelse og læring, ikke-diskrimination, unionsborgerskabet og velfærdsydelser som varer og tjenester

WELMA’s ansatte udøver forskningsbaseret undervisning i en bred vifte af emner både på bachelor- og kandidatuddannelsen.

BA-fag:

Obligatoriske fag:

  • Forvaltningsret, professor, dr. jur. Michael Gøtze, fagleder
  • EU-ret, lektor, ph.d. Catherine Jacqueson, underviser

Valgfag:

KA-fag:

Obligatoriske fag:

  • Skatteret, professor, dr. jur. Rasmus Kristian Feldthusen, fagleder

Valgfag: