WELMA emner til specialer og BA-rapporter

WELMAs forskere vejleder inden for et bredt fagområde af specialer og BA-rapporter. Se eksempler på tidligere studenteropgaverVi foreslår hvert år WELMA-emner, som går på tværs af fagdiscipliner, se nedenstående.

2018

 Foranlediget af Gladsaxe-sagen lægger emnet op til en retlig analyse af fænomenet ”tidlig dataunderstøttet opsporing af udsatte børn”.

The prevalence of non-communicable diseases, such as cancer and cardiovascular diseases, is a public health challenge in Europe, including Denmark. The World Health Organization has identified unhealthy food, alcohol and tobacco as important determinants in the rise of this disease burden, and urged nation states to take action, including legislation. In response, a small number of states have introduced legislation in areas like marketing, “fat” taxes, soda taxes and traffic light labelling. However, legislation can be challenged due to, for instance, free trade claims, individual freedoms and industry rights to commercial expression.

Potential thesis topics include: the powers and limits of states to regulate unhealthy products; the legality of WHO “best buys”; the balance between individual and companies’ rights.

  • Samspil mellem sundhedsretten og socialretten i sager om sociale ydelser. Kontaktperson: Mette Hartlev, mette.hartlev@jur.ku.dk

Det kan f. eks. sager, hvor borgeren tvinges til at lade sig behandle (fx få lykkepiller eller en operation) for at bevare deres sociale ydelser.

  • Samspil mellem disciplinære sanktioner over for sundhedspersoner og ansættelsesretlige reaktioner. Kontaktperson: Mette Hartlev, mette.hartlev@jur.ku.dk
  • Platformøkonomien i arbejdsretlig og EU-retligt perspektiv. Kontaktperson Catherine Jacqueson, catherine.jacqueson@jur.ku.dk

DE ‘KLASSSISKE’

 SPECIALE OG BA-EMNER

2017

  • Skyggedomme

Omskriv en dom som skyggedommer, som kunne få et anderledes udfald hvis den anskues fra en anden vinkling (f. eks. fra en feministisk, EU-retlig eller menneskeretlig vinkel).
Læs om skyggedomsmetoden.
Se eksempler på speciale- og bacheloropgaver om skyggedomme. 
Kontaktperson: Prof. Kirsten Ketscher, kirsten.ketscher@jur.ku.dk.

  • Sammenspillet mellem personbeskatning og social sikring i EU

Bemærk: Workshops i KBH og Prag den 20. september og 15. november 2017
Kontaktperson: Adjunkt Karina Egholm Elgaard, karina.egholm.elgaard@jur.ku.dk.

  •  Sundhed på arbejdspladsen

Arbejdsgiverens mulige forpligtelse (og grænser) for at tage vare på de ansattes generelle sundhedstilstand.
Anvendelse af helbredsoplysninger i en arbejdsmæssig kontekst set i lyset af sundhedsrettens fortrolighedsprincipper.
Kontaktperson: Prof. Mette Harlev, mette.hartlev@jur.ku.dk.