WELMA emner til specialer og BA-rapporter

WELMA's forskere vejleder inden for et bredt fagområde af specialer og BA-rapporter. Se eksempler på tidligere studenteropgaverVi foreslår hvert år WELMA-emner, som går på tværs af fagdiscipliner, se nedenstående.

2019-2020

BA og specialeemner:

 • Digital forvaltning - hvad er status?
  Kan vi overføre alle dele af den grundlæggende forvaltningsret eller er der behov for at udvikle en forvaltningsret 2.0?

  kontaktperson: Michael Gøtze, WELMA, mig@jur.ku.dk

 • Platformarbejde – Udfordringer og perspektiver
  Fremvæksten af digitale arbejdsplatforme på det danske og europæisk arbejdsmarked som for eks. Uber og Happy Helper skaber en række juridiske udfordringer. Hvordan ser EU, Danmark og andre lande på fænomenet og dens regulering?

  Kontaktperson: Catherine Jacqueson, WELMA, ccj@jur.ku.dk

 • Retlige aspekter af platformsarbejdets betydning for sundhed (sundhedsret, socialret og arbejdsret)

  Kontaktpersoner: Mette Hartlev, WELMA, mette.hartlev@jur.ku.dk og Katharina Ó Cathaoir, WELMA, katharina.o.cathaoir@jur.ku.dk

De ‘klassiske’ speciale og BA-emner


Sundhedsret / Health and Human Rights

 • En analyse af sundheds- og menneskeretlige aspekter af ulighed i sundhed
 • En analyse af samspillet (eller modspillet?) mellem forskellige kvalitetssikringsmekanismer i sundhedsvæsenet
 • En analyse af retlige aspekter af samspil mellem behandling og forskning i sundhedsvæsenet
 • En analyse af folkesundhedsretlige og patientretlige aspekter af screeningsprogrammer i sundhedsvæsenet
 • En analyse af de retlige rammer for brug af big data, inklusiv genetiske data, i det danske sundhedsvæsen
 • Nationalt Genom Center – en analyse af de seneste lovændringer – er der taget nok hensyn til patientrettigheder?
 • Børns rettigheder inden for genetik, i hvilket omfang har barnet en ret til privat liv? /Children’s rights in genetics – to what extent do children have a right to private life?
 • Klimaændring og retten til sundhed – hvilke forpligtelser har staten ifølge menneskerettighederne? /Climate change and the right to health – an analysis of state obligations
 • Barnets ret til abort – en komparative analyse / A comparative analyse of children’s right to access to abortion 
 • I hvilket omfang er Sundhedsloven i overensstemmelse med FN’s Handikapkonvention?
 • ”Fat rights” – er der tilstrækkelig beskyttelse af overvægtige borgers rettigheder i dansk lov? / “Fat rights” – is there adequate protection of the rights of person with obesity?
 • Vacciner og børns rettigheder / Vaccines and children’s rights
 • Disease outbreaks and civil liberties

Kontaktpersoner / Contact persons: Professor Mette Hartlev, mette.hartlev@jur.ku.dk and Assistant Professor Katharina Ó Cathaoir, katharina.o.cathaoir@jur.ku.dk

2018

 Foranlediget af Gladsaxe-sagen lægger emnet op til en retlig analyse af fænomenet ”tidlig dataunderstøttet opsporing af udsatte børn”.

The prevalence of non-communicable diseases, such as cancer and cardiovascular diseases, is a public health challenge in Europe, including Denmark. The World Health Organization has identified unhealthy food, alcohol and tobacco as important determinants in the rise of this disease burden, and urged nation states to take action, including legislation. In response, a small number of states have introduced legislation in areas like marketing, “fat” taxes, soda taxes and traffic light labelling. However, legislation can be challenged due to, for instance, free trade claims, individual freedoms and industry rights to commercial expression.

Potential thesis topics include: the powers and limits of states to regulate unhealthy products; the legality of WHO “best buys”; the balance between individual and companies’ rights.

 • Samspil mellem sundhedsretten og socialretten i sager om sociale ydelser. Kontaktperson: Mette Hartlev, mette.hartlev@jur.ku.dk

Det kan f. eks. sager, hvor borgeren tvinges til at lade sig behandle (fx få lykkepiller eller en operation) for at bevare deres sociale ydelser.

 • Samspil mellem disciplinære sanktioner over for sundhedspersoner og ansættelsesretlige reaktioner. Kontaktperson: Mette Hartlev, mette.hartlev@jur.ku.dk
 • Platformøkonomien i arbejdsretlig og EU-retligt perspektiv. Kontaktperson Catherine Jacqueson, catherine.jacqueson@jur.ku.dk

DE ‘KLASSISKE’

 SPECIALE OG BA-EMNER

2017

 • Skyggedomme

Omskriv en dom som skyggedommer, som kunne få et anderledes udfald hvis den anskues fra en anden vinkling (f. eks. fra en feministisk, EU-retlig eller menneskeretlig vinkel).
Læs om skyggedomsmetoden.
Se eksempler på speciale- og bacheloropgaver om skyggedomme. 
Kontaktperson: Prof. Kirsten Ketscher, kirsten.ketscher@jur.ku.dk.

 • Sammenspillet mellem personbeskatning og social sikring i EU

Bemærk: Workshops i KBH og Prag den 20. september og 15. november 2017
Kontaktperson: Adjunkt Karina Egholm Elgaard, karina.egholm.elgaard@jur.ku.dk.

 •  Sundhed på arbejdspladsen

Arbejdsgiverens mulige forpligtelse (og grænser) for at tage vare på de ansattes generelle sundhedstilstand.
Anvendelse af helbredsoplysninger i en arbejdsmæssig kontekst set i lyset af sundhedsrettens fortrolighedsprincipper.
Kontaktperson: Prof. Mette Harlev, mette.hartlev@jur.ku.dk.