Fag og kurser

Vi udbyder ca. 100 fag om året, fordelt på 36 fagområder, som du kan søge som meritstuderende på det Juridiske Fakultet.
Kursusbeskrivelser for fagene finder du i kursuskataloget. Det nye kursuskatalog offentliggøres 1. maj og gælder for det følgende studieår.

 

Du har som meritstuderende, som udgangspunkt, mulighed for at følge alle fag på kandidatuddannelsen i jura.

Det er IKKE muligt at få lov at følge nedenstående fag: 

  • Afløsningsprojekt
  • Fagengelsk
  • Introduction to EU Law and Institutions
  • Latin for jurister
  • Kurser der starter med ’specialiseret’ og 'udvidet'
  • Projektorienteret forløb

Hvis du ønsker at tage kurser på kandidatniveau, er de eneste krav, at du har bestået en bacheloruddannelse og at du er indskrevet på en kandidatuddannelse.

Det er vigtigt, at du orienterer dig i kursusbeskrivelsen for faget/fagene, du ønsker at søge. Her vil være angivet de eventuelle faglige forudsætninger der er, for at deltage aktivt og gennemføre kurset.

Find alle kurser på kandidatniveau i kursuskataloget

 

 

Hvis du er bachelorstuderende, har du mulighed for at følge faget Ret og Religion på bacheloruddannelsen i jura.

Du skal kunne dokumentere, at du stadig er aktiv bachelorstuderende, når du søger om optagelse som meritstuderende. Det gør du ved at sende en stemplet og underskrevet indskrivningsbekræftelse sammen med din ansøgning.

Ønsker du at søge KA-fag på det Juridiske Fakultet som bachelorstuderende, kan du søge om det - læs mere her

 

Der undervises 10-13 uger pr. semester 3-4 timer om ugen, med semesterstart i februar og september.

Du kan se i kursusbeskrivelsen for de enkelte fag hvornår der er første undervisningsgang, samt en vejledende eksamensperiode.