Fag og kurser

Cirka 100 fag om året fordelt på 36 fagområder udbydes hvert semester på den juridiske kandidatuddannelse. Kursusbeskrivelserne kan du se under fag og kurser på kandidatuddannelsen. Hvert år i løbet af foråret bliver listen ajourført, så den dækker det følgende studieår.

Du har som meritstuderende som udgangspunkt mulighed for at følge alle fag på kandidatuddannelsen undtaget disse fag:

  • Afløsningsprojekt
  • Fagengelsk
  • Introduction to EU Law and Institutions
  • Latin for jurister
  • Kurser der starter med specialiseret
  • Projektorienteret forløb

Fag på bacheloruddannelsen kan ikke følges af meritstuderende.

Der undervises 10-13 uger pr. semester 3-4 timer om ugen fra primo februar i foråret og fra primo september i efteråret. Første undervisningsdag samt eksamensperiode fremgår af kursusbeskrivelsen under det enkelte kursus.