Ansøgning og optagelse

 

Meritstuderende optages for ét semester ad gangen på kurser på kandidatuddannelsen, hvor der er ledige pladser. Du skal som meritstuderende opfylde følgende betingelser:

 • du har minimum en bachelorgrad (fagområde er uden betydning)
 • du er indskrevet på en kandidatuddannelse på et dansk universitet
 • du har en forhåndsgodkendelse fra studienævnet for den uddannelse, du er indskrevet på, gældende for det kursus/de kurser, som du vil søge ind på

 

 

Læser du stadig på en bacheloruddannelse, har du mulighed for at følge bachelorfagene International Economic Law og Ret og Religion på bacheloruddannelsen i jura. Du skal sende dokumentation for, at du er aktiv bachelorstuderende, når du søger om optagelse.

Ønsker du at tage kurser på kandidatniveau som bachelorstuderende, skal du søge dispensation fra adgangskravet, ved at vedlægge en motiveret ansøgning, hvor du redegør for følgende:

 • motivation for at søge kurset
 • forudgående kendskab til fagområdet fra dit hovedstudie
 • erhvervserfaring: Har du fx arbejdet i praksis med det retsområde, som du ønsker at følge et kursus i?
 • dokumentation for, hvor langt du er i studiet.

Du skal kort sagt argumentere for, at du er kvalificeret til at tage kurser på kandidatniveau.

 

 

For at blive indskrevet som meritstuderende, skal du have en forhåndsgodkendelse fra din egen uddannelsesinstitution. Forhåndsgodkendelsen er dokumentation for, at de kurser, du følger her, kan meritoverføres til den uddannelse, du er indskrevet på.

Indhold i forhåndsgodkendelsen

For forhåndsgodkendelsen gælder følgende:

 • den skal være forsynet med stempel og underskrift
 • den skal være i pdf-format
 • den skal gælde for de kurser, du søger ind på

Eftersendelse

Hvis du ikke kan nå at indhente en forhåndsgodkendelse inden ansøgningsfristen gælder følgende:

Sidste frist for at eftersende en forhåndsgodkendelse er:

 • 15. januar for fag i forårssemesteret
 • 15. august for fag i efterårssemesteret.
 • Sommerkurser:  senest inden kursusstart

Har vi ikke modtaget din forhåndsgodkendelse og/eller dokumentation for BA, før ovenstående datoer, afmeldes du fra tildelte kurser.

Hvis du har spørgsmål om forhåndsgodkendelsen, så kontakt din egen uddannelsesinstitution.

 

 

Ansøgningsfristen for at søge kurser som meritstuderende på jura er:

 • 15. nov - 1. dec for kurser i forårssemesteret og sommerkurser 
 • 15. maj - 1. jun for kurser i efterårssemesteret og sommerkurser 

OBS! Ansøgningerne bliver behandlet umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb (efter 1. juni og 1. december). Ansøger du inden ansøgningsperioden starter, vil din ansøgning ligge, indtil fristen er ovre. Det er ikke muligt at søge efter fristens udløb.

Det er kun muligt at søge til næstkommende semester. Ansøger du om kurser i semestre efter dét, vil din ansøgning ikke blive behandlet.

 

 

Ansøgningsblanket

Du søger om indskrivning til kurser som meritstuderende på KU, ved at udfylde én af de to blanketter nedenfor. Den første blanket skal du bruge, hvis du er aktiv studerende på KU og har et login til KUnet, og den anden blanket skal du bruge, hvis du ikke er aktiv KU- studerende.

Du skal udfylde og indsende ét skema per fakultet på KU du søger ind på, så hvis du kun vil søge kurser ved Det Juridiske Fakultet, så behøver du kun at udfylde og indsende ét skema.  

Du skal være opmærksom på, at din tilmelding er bundet. Det vil sige, at optagelsen på kurset/kurserne kun gælder dét semester, du har søgt om optagelse på. Optagelsen kan ikke udsættes til et andet semester.

Dokumentation

Til ansøgningen skal du vedhæfte:

 • kopi af dit bachelorbevis, eller karakterudskrift med stempel og underskrift, hvor det tydeligt fremgår, at du har afsluttet bacheloruddannelsen
 • forhåndsgodkendelsen af de ønskede fag fra studienævnet på dit uddannelsessted
 • Dokumentation for, at du er indskrevet på en videregående uddannelse (pdf).

 

 

Du får svar på din ansøgning senest:

 • 15. januar for kurser i forårssemesteret
 • 15. august for kurser i efterårssemesteret
 • sommerkurser: hurtigst muligt efter ansøgningsfristen

Det er ikke muligt at søge efter ansøgningsfristen. Får du afslag, vil du tidligst kunne søge om kurser det følgende semester.

Har du fået plads, er det ikke muligt at bytte dit kursus til et andet.

Fortrudt plads

Ønsker du ikke din plads alligevel, skal du give besked på merit@jur.ku.dk senest:

 • 22. januar for kurser i forårssemesteret
 • 22. august for kurser i efterårssemesteret
 • sommerkurser: senest inden kursusstart

Hvis du melder dig fra faget inden for fristen, er du velkommen til at søge igen til endnu et semester, på samme vilkår som de øvrige ansøgere. Efter fortrydelsesfristens udløb, er du forpligtet til at tage og bestå eksamen i kurset/kurserne, før du kan komme i betragtning til optagelse på et andet kursus som meritstuderende.

 

 

 

 

For at blive indskrevet som meritstuderende kræves det, at der er plads på det/de kurser, som du ønsker at blive tilmeldt. Nogle kurser har et begrænset antal pladser, mens der på andre kurser er gode muligheder for at få plads.

Som meritstuderende kan du få tildelt et kursus, hvis der er ledige pladser, efter de studerende der er indskrevet på det Juridiske Fakultet har fået plads. 

Når du søger ind på et kursus på det Juridiske Fakultet, vil pladserne til meritstuderende blive fordelt efter lodtrækning, hvis der er flere ansøgere, end der er ledige pladser. Tidspunktet, du søger på, har derfor ingen betydning for din mulighed for at få plads på kurset. 

Nedlagte kurser

Der udbydes hvert semester flere kurser, end der oprettes. Hvilke kurser der oprettes, afhænger bl.a. af, hvor mange studerende på Jura, der tilmelder sig. At et kursus fremgår af kursuskataloget, er derfor ikke en garanti for, at det oprettes.

Skulle det ske, at du har valg et kursus, der ikke oprettes, vil vi, så vidt muligt, placere dig på et af de andre kurser, du har søgt om.