Optagelse


Adgangskrav

Meritstuderende optages for ét semester ad gangen på kurser på kandidatuddannelsen, hvor der er ledige pladser. 

Hvis du er bachelorstuderende har du mulighed for at følge bachelorfaget International Economic Law på bacheloruddannelsen på Det Juridiske Fakultet. Du skal fremsende dokumentation for, at du er aktiv bachelorstuderende, når du søger om optagelse som meritstuderende.

Optagelse forudsætter, at der er en ledig plads på det ønskede fag. I de tilfælde, hvor der ikke er plads til alle kvalificerede ansøgere, prioriterer vi ansøgningerne efter modtagelsestidspunkt.

Som ansøger skal du opfylde følgende betingelser:

 • du har minimum en bachelorgrad (fagområde er uden betydning)
 • du har en forhåndsgodkendelse fra studienævnet for den uddannelse, som du er indskrevet på, gældende for det eller de fag, som du vil søge ind på
 • du er indskrevet på en videregående uddannelse (kandidatuddannelse)

Har du ikke en bachelorgrad, kan du søge dispensation fra adgangskravet ved at vedlægge en motiveret ansøgning, hvor du redegør for følgende:

 • Motivation for at søge kurset
 • Forudgående kendskab til fagområdet fra dit hovedstudie
 • Erhvervserfaring: Har du f.eks. arbejdet i praksis med det retsområde, som du ønsker at følge et kursus i?
 • Dokumentation for hvor langt du er i studiet

Du skal kort sagt argumentere for, at du er kvalificeret til at læse fag på kandidatniveau.

For forhåndsgodkendelsen gælder følgende:

 • Den skal være forsynet med stempel og underskrift
 • Den skal indleveres i pdf-format
 • Den skal angå de fag, som du søger ind på

Er du intern meritstuderende på Københavns Universitet kan vi også acceptere forhåndsgodkendelsen i form af en mail fra dit studienævn eller administration, forudsat at den er journaliseret.

Har du ikke kunnet få en forhåndsgodkendelse fra dit Studienævn inden for ansøgningsfristen, kan du godt eftersende den til merit@jur.ku.dk.

Sidste frist for at eftersende en forhåndsgodkendelse er 15. januar for fag ved forårssemesteret og senest 29. juli for fag ved efterårssemesteret. De samme frister gælder for dokumentation af din bachelorgrad. Har fakultetet ikke modtaget gyldig forhåndsgodkendelse og dokumentation for din bachelorgrad rettidigt, vil du blive afmeldt evt. tildelte fag igen.

Kan du ikke få en forhåndsgodkendelse fra dit studienævn, har du mulighed for at følge kurser på kandidatniveau som betalende deltidsstuderende.


Ansøgningsfrister

 • Ansøgningsfristen for fag i forårssemesteret er den 1. december.
  Ansøgningsperioden for at blive meritstuderende åbner den 15. november.
 • Ansøgningsfristen for fag i efterårssemesteret er den 1. juni. Ansøgningsperioden for at blive meritstuderende åbner den 15. maj.

Ansøgning om plads som meritstuderende (kun åben i ovenstående periode)

Du har større chance for at få plads på det ønskede fag, hvis du søger tidligt, da de ledige pladser fordeles efter først-til-mølle-princippet.


Ansøgningsblanket og -procedure

For at blive optaget skal du udfylde det elektroniske ansøgningsskema, som vil være tilgængeligt i ansøgningsperioden angivet ovenfor.

Til den elektroniske ansøgning, skal du vedhæfte

 • kopi af dit bachelorbevis eller karakterudskrift, hvor det tydeligt fremgår, at du har afsluttet bacheloruddannelsen
 • forhåndsgodkendelsen af de ønskede fag fra studienævnet på dit uddannelsessted
 • Dokumentation for, at du er indskrevet på en videregående uddannelse (pdf)

Det anbefales at vælge flere fag, da vi kun kan imødekomme din ansøgning, hvis der er plads på det ønskede fag. Jo flere fag du anfører, des større sandsynlighed er der for, at du får en plads.

Du skal være opmærksom på, at din tilmelding er bindende. Det vil sige, at optagelsen på kurset/kurserne kun gælder det semester, du har ansøgt om optagelse på. Optagelsen kan ikke udsættes til et andet semester.

Ønsker du ikke din plads alligevel, skal du give besked senest 15. januar for et fag ved forårssemesteret, og 1. august for et fag ved efterårssemesteret.

Afmelder du rettidigt, er du velkommen til at søge igen på et senere tidspunkt på lige fod med de andre ansøgere. Efter afmeldingsfristen er du bundet til at aflægge, samt bestå, eksamen i faget, før du kan komme i betragtning til optagelse på et andet fag som meritstuderende.

Hvis du har spørgsmål til hvad studiefremdriftsreglerne betyder for dig, skal du henvende dig på dit eget universitet eller fakultet.


Svar på ansøgning

Har du søgt ind på et kursus ved forårssemesteret, vil du modtage svar seneste d. 1. januar. I efterårssemesteret vil du få svar seneste den 15. juli.

Det er ikke muligt at søge ind efter ansøgningsfristen. Får du afslag, vil du tidligst kunne søge et fag et det følgende semester.

Har du fået plads, er det heller ikke muligt at bytte dit fag til et andet.


Ikke oprettede fag

Der udbydes hvert semester flere fag end der oprettes. Hvilke fag der oprettes afhænger bl.a. af, hvor mange studerende, der tilmelder sig det pågældende fag. At et fag fremgår af hjemmesiden er derfor ikke en garanti for, at faget oprettes. Ved at søge tidligt kan du være med til at påvirke afgørelsen om, hvilke fag der oprettes.