Ansøgning og optagelse

 

Meritstuderende optages for ét semester ad gangen på kurser på kandidatuddannelsen, hvor der er ledige pladser. Du skal som meritstuderende opfylde følgende betingelser:

 • du har minimum en bachelorgrad (fagområde er uden betydning)
 • du er indskrevet på en kandidatuddannelse
 • du har en forhåndsgodkendelse fra studienævnet for den uddannelse, du er indskrevet på, gældende for det kursus/de kurser, som du vil søge ind på

 

 

Læser du stadig på en bacheloruddannelse, har du mulighed for at følge bachelorfagene International Economic Law og Ret og Religion på bacheloruddannelsen i jura. Du skal sende dokumentation for, at du er aktiv bachelorstuderende, når du søger om optagelse.

Ønsker du at tage kurser på kandidatniveau som bachelorstuderende, skal du søge dispensation fra adgangskravet, ved at vedlægge en motiveret ansøgning, hvor du redegør for følgende:

 • motivation for at søge kurset
 • forudgående kendskab til fagområdet fra dit hovedstudie
 • erhvervserfaring: Har du fx arbejdet i praksis med det retsområde, som du ønsker at følge et kursus i?
 • dokumentation for, hvor langt du er i studiet.

Du skal kort sagt argumentere for, at du er kvalificeret til at tage kurser på kandidatniveau.

 

 

For at blive indskrevet som meritstuderende, skal du have en forhåndsgodkendelse fra din egen uddannelsesinstitution. Forhåndsgodkendelsen er dokumentation for, at de kurser, du følger her, kan meritoverføres til den uddannelse, du er indskrevet på.

Indhold i forhåndsgodkendelsen

For forhåndsgodkendelsen gælder følgende:

 • den skal være forsynet med stempel og underskrift
 • den skal være i pdf-format
 • den skal gælde for de kurser, du søger ind på

Læser du på Københavns Universitet, kan vi acceptere forhåndsgodkendelsen i form af en mail fra dit studienævn eller administration.

Eftersendelse

Kan du ikke nå at indhente en forhåndsgodkendelse inden ansøgningsfristen, har du mulighed for at eftersende den. Brug den relevante blanket nedenfor, når du skal eftersende din forhåndsgodkendelse.

Eftersendelse af forhåndsgodkendelse fra KU

Eftersendelse af forhåndsgodkendelse fra andet dansk universitet

Sidste frist for at eftersende en forhåndsgodkendelse er:

 • 15. januar for fag i forårssemesteret
 • 29. juli for fag i efterårssemesteret.

Har vi ikke modtaget din forhåndsgodkendelse før ovenstående datoer afmeldes du fra tildelte kurser.
Hvis du har spørgsmål om forhåndsgodkendelsen, så kontakt din egen uddannelsesinstitution.

De samme frister gælder for dokumentation af din bachelorgrad. Har fakultetet ikke modtaget dokumentation for din bachelorgrad inden for fristen, vil du blive afmeldt tildelte kurser.

Kan du ikke få en forhåndsgodkendelse fra dit studienævn, har du mulighed for at følge kurser på kandidatniveau som betalende enkeltfagsstuderende. Kurserne vil i så fald ikke indgå som en del af din kandidatgrad.

 

 

Ansøgningsfristen for at søge kurser som meritstuderende på jura er:

 • 15. november - 1. december for kurser i forårssemesteret
 • 15. maj - 1. juni for kurser i efterårssemesteret

OBS! Ansøgningerne bliver først behandlet efter ansøgningsfristens udløb (efter 1. juni og 1. december). Søger du uden for ansøgningsperioderne, vil din ansøgning ligge, til fristen er ovre.

Det er kun muligt at søge til næstkommende semester. Ansøger du om kurser i semestre efter dét, vil det ikke blive behandlet.

Se ansøgningsfrister for sommerkurser her

 

 

Ansøgningsblanket

Du søger om indskrivning til kurser som meritstuderende på KU ved at udfylde én af de to blanketter nedenfor. Den første blanket skal du bruge hvis du er aktiv studerende på KU og har et login til KUnet, og den anden blanket skal du bruge, hvis du ikke er aktiv KU- studerende.

Ansøg som meritstuderende på jura som KU-studerende

Ansøg som meritstuderende på jura fra andet dansk universitet

Du skal udfylde og indsende ét skema per fakultet på KU du søger ind på, så hvis du kun vil søge kurser ved Det Juridiske Fakultet, så behøver du kun at udfylde og indsende ét skema.  

Jo flere kurser du søger, jo større sandsynlighed er der for, at du får en plads. Du kan søge op til 6 kurser, enten i prioriteret rækkefølge eller ligestillet. Du kan få lov at følge op til 30 ECTS pr. semester.

Du skal være opmærksom på, at din tilmelding er bindende. Det vil sige, at optagelsen på kurset/kurserne kun gælder dét semester, du har søgt om optagelse på. Optagelsen kan ikke udsættes til et andet semester.

Dokumentation

Til ansøgningen skal du vedhæfte:

 • kopi af dit bachelorbevis, eller karakterudskrift med stempel og underskrift, hvor det tydeligt fremgår, at du har afsluttet bacheloruddannelsen
 • forhåndsgodkendelsen af de ønskede fag fra studienævnet på dit uddannelsessted
 • Dokumentation for, at du er indskrevet på en videregående uddannelse (pdf).

Fortrudt plads

Ønsker du ikke din plads alligevel, skal du give besked på merit@jur.ku.dk senest:

 • 15. januar for kurser i forårssemesteret
 • 1. august for kurser i efterårssemesteret

eller selv afmelde dig kurset i Selvbetjeningen i eftertilmeldingsperioden.

Afmelder du inden for fristen, er du velkommen til at søge igen på et senere tidspunkt, på lige fod med andre ansøgere. Efter afmeldingsfristen er du bundet til at aflægge og bestå eksamen i kurset, før du kan komme i betragtning til optagelse på et andet kursus som meritstuderende.

 

 

Du får svar på din ansøgning senest:

 • 1. januar for kurser i forårssemesteret
 • 15. juli for kurser i efterårssemesteret

Det er ikke muligt at søge ind efter ansøgningsfristen. Får du afslag, vil du tidligst kunne søge om kurser det følgende semester.

Har du fået plads, er det ikke muligt at bytte dit kursus til et andet.

Fortrudt plads

Ønsker du ikke din plads alligevel, skal du give besked på merit@jur.ku.dk senest:

 • 15. januar for kurser i forårssemesteret
 • 1. august for kurser i efterårssemesteret

eller selv afmelde dig kurset i Selvbetjeningen i eftertilmeldingsperioden.

 

 

Der udbydes hvert semester flere kurser, end der oprettes. Hvilke kurser der oprettes, afhænger bl.a. af, hvor mange studerende på Jura, der tilmelder sig. At et kursus fremgår af kursuskataloget, er derfor ikke en garanti for, at det oprettes.

Skulle det ske, at du har valg et kursus, der ikke oprettes, vil vi, så vidt muligt, placere dig på et af de andre kurser, du har søgt om.

 

 

For at blive indskrevet som meritstuderende kræves det, at der er plads på det/de kurser, som du ønsker at blive tilmeldt. Nogle kurser har et begrænset antal pladser, mens der på andre kurser er gode muligheder for at få plads.

Som meritstuderende kan du få tildelt et kursus, hvis der er ledige pladser, efter de studerende der er indskrevet på det Juridiske Fakultet har fået plads. 

Når du søger ind på et kursus på det Juridiske Fakultet, vil pladserne til meritstuderende blive fordelt efter lodtrækning, hvis der er flere ansøgere, end der er ledige pladser. Tidspunktet, du søger på, har derfor ingen betydning for din mulighed for at få plads på kurset.