Copenhagen School of Law and Governance

Du er nu som studerende på cand.merc.jur., cand.merc.pol., fra CBS og statskundskab garanteret forhåndsgodkendelse af flere forskellige kandidatfag på jura.  Det betyder, at du ikke længere behøver søge om forhåndsgodkendelse for de fag, der indgår i ordningen, men er garanteret meritoverførsel.  Du skal stadig orientere administrationen på dit eget institut om, at du vil læse fag på jura og søge om en plads på det fag, du gerne vil læse, men første skridt i processen er skåret væk og derved gøres det mindre besværligt for dig som studerende.  Der reserveres i alt to pladser på hvert fag til studerende fra de tre uddannelser, der er med i ordningen (Statskundskab, Erhvervsøkonomi og jura og International Business and Politics).  Du skal have bestået din bacheloreksamen, før du kan søge.

  1. Find et eller flere fag du vil følge i kursuskataloget over kandidatfag på jura i kursuskataloget på www.kurser.ku.dk  (du kan ikke følge fag, hvor indholdet stemmer overens med fag du tidligere har fulgt eller de fag, der har titlen ”Videregående..”)

  2. Udfyld denne blanket omkring ansøgning om fag (Kun åben i ansøgningsperioderne). Ansøgningsperioden for at blive meritstuderende i efterårssemsteret er fra 11. til 25. april. For forårssemesteret er ansøgningsperioden er 18. oktober – 1. november.

  3. Vedhæft dit bachelorbevis, dette anvendes til at fordele fag.

  4. Orienter din egen studieadministration om at du følger fag på jura (henvend dig til din egen studieinformation/vejledning for at få mere info herom).

Har du søgt ind på et kursus ved forårssemesteret, vil du modtage svar seneste 21. november. I efterårssemesteret vil du få svar seneste 10. maj.

Ved spørgsmål og for nærmere information kan du kontakte merit@jur.ku.dk