Copenhagen School
of Law and Governance

Du er, som studerende på cand.merc.jur. og cand.merc.pol. fra CBS, garanteret forhåndsgodkendelse af flere forskellige kandidatfag på det Juridiske Fakultet. Det betyder, at du ikke længere behøver søge om forhåndsgodkendelse for de kurser, der indgår i ordningen, men er garanteret meritoverførsel. 

Du skal stadig orientere administrationen på dit eget institut om, at du vil følge kurser på det Juridiske Fakultet og søge om en plads på det/de kurser, du gerne vil følge, men første skridt i processen er skåret væk og derved gøres det mindre besværligt for dig som studerende. 

Du skal have bestået din bacheloreksamen, før du kan søge ind som meritstuderende på det Juridiske Fakultet.

Der er reserveret i alt to pladser på hvert fag, dog ikke på sommerkurser, til studerende fra de uddannelser, der er med i ordningen. Du kan godt søge om sommerskolefag gennem Copenhagen School of Law and Governance, men vi reserverer ikke pladser på disse fag, så det er kun muligt at komme på fagene, hvis der er ledige pladser.

Har du nogen spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os på merit@jur.ku.dk

 

Ansøgningsperioderne for at blive meritstuderende under Copenhagen School of Law and Governance er:

 • 11. - 25. april for kurser i efterårssemesteret 
 • 18. oktober – 1. november for kurser i forårssemesteret

 

 

 1. Find det/de kurser du vil følge i kursuskatalogetDu har som udgangspunkt mulighed for at følge alle fag på kandidatuddannelsen i jura, undtagen disse fag: 
  • Afløsningsprojekt
  • Fagengelsk
  • Introduction to EU Law and Institutions
  • Latin for jurister
  • kurser der starter med ’specialiseret’ og 'udvidet'
  • Projektorienteret forløb
  • kurser hvor indholdet stemmer overens med kurser, du tidligere har fulgt.
 2. Udfyld og indsend ansøgningen via linket nedenuder - den bliver først behandlet når fristen er løbet
 3. Vedhæft dit bachelorbevis, dette anvendes til at fordele kurser.
 4. Vedhæft en bekræftelse på indskrivning på cand.merc.jur. eller cand.merc.pol. på CBS.
 5. Orienter din egen studieadministration om at du følger kurser på jura på KU. Henvend dig til studievejledning for mere information.

Ansøg om optagelse som meritstuderende via Copenhagen School of Law and Governance

 

 

Du får svar på din ansøgning senest:

 • 21. november for kurser i forårssemesteret
 • 10. maj for kurser i efterårssemesteret

Det er ikke muligt at søge ind efter ansøgningsfristen. Får du afslag, vil du tidligst kunne søge om kurser det følgende semester. Du kan også søge ind som almindelig meritstuderende hvor du skal uploade en forhåndsgodkendelse for de kurser du vil søge.

Har du fået plads, er det ikke muligt at bytte dit kursus/hold til et andet.

Fortrudt plads

Ønsker du ikke din plads alligevel, skal du give besked på merit@jur.ku.dk senest:

 • 15. januar for kurser i forårssemesteret
 • 15. august for kurser i efterårssemesteret
 • sommerkurser: senest inden kurset startet undervisning

Afmelder du inden for fristen, er du velkommen til at søge igen på et senere tidspunkt, på lige fod med andre ansøgere. Efter afmeldingsfristen er du bundet til at aflægge og bestå eksamen i kurset, før du kan komme i betragtning til optagelse på et andet kursus som meritstuderende.