Copenhagen School
of Law and Governance

Du er, som studerende på cand.merc.jur. og cand.merc.pol. fra CBS og Statskundskab på KU, garanteret forhåndsgodkendelse af flere forskellige kandidatfag på det Juridiske Fakultet.

Det betyder, at du ikke længere behøver søge om forhåndsgodkendelse for de kurser, der indgår i ordningen, men er garanteret meritoverførsel. 

Du skal stadig orientere administrationen på dit eget institut om, at du vil følge kurser på det Juridiske Fakultet og søge om en plads på det/de kurser, du gerne vil følge, men første skridt i processen er skåret væk og derved gøres det mindre besværligt for dig som studerende. 

Der reserveres i alt to pladser på hvert fag til studerende fra de tre uddannelser, der er med i ordningen (Statskundskab, Erhvervsøkonomi og Jura og International Business and Politics). 

Du skal have bestået din bacheloreksamen, før du kan søge ind som meritstuderende på det Juridiske Fakultet.

Har du nogen spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os på merit@jur.ku.dk

 

Ansøgningsperioderne for at blive meritstuderende under Copenhagen School of Law and Governance er:

  • 11. - 25. april for kurser i efterårssemesteret:
  • 18. oktober – 1. november for kurser i forårssemesteret

 

 

  1. Find det/de kurser du vil følge i kursuskataloget.
    Det er kun muligt at følge kurser på kandidatniveau, og ikke kurser der har ”videregående” eller ”udvidet” i titlen, eller kurser hvor indholdet stemmer overens med kurser, du tidligere har fulgt.
  2. Udfyld og indsend ansøgningsblanketten (Kun åben i ansøgningsperioderne).
  3. Vedhæft dit bachelorbevis, dette anvendes til at fordele kurser.
  4. Orienter din egen studieadministration om at du følger kurser på jura. Henvend dig til dit eget fakultet eller studievejledning for mere information.

 

 

Du får svar på din ansøgning senest:

  • 21. november for kurser i forårssemesteret
  • 10. maj for kurser i efterårssemesteret

Det er ikke muligt at søge ind efter ansøgningsfristen. Får du afslag, vil du tidligst kunne søge om kurser det følgende semester. Du kan også søge ind som almindelig meritstuderende hvor du skal uploade en forhåndsgodkendelse for de kurser du vil søge.

Har du fået plads, er det ikke muligt at bytte dit kursus/hold til et andet.