Minikonference: Nyt fra transportretten: Opgaver, ansvar og tab inden for vej og bane

Collage of a truck and a train

Den seneste tid har budt på interessante udviklinger inden for godstransportretten. Inden for vejtransport er der kommet nye afgørelser om adgangen til erstatning for indirekte tab samt prøvelsesformerne for sådanne krav. Godstransport foregår imidlertid ikke kun ad vej men også ad bane, og dette område påkalder sig i stigende grad opmærksomhed under den grønne omstilling. Konferencen fokuserer som noget nyt på infrastrukturforvalterenens rolle og ansvar og adresserer en ny afgørelse fra EU domstolen, der også angår indirekte tab, ligesom den sætter fokus på adgangen til tildelingen af baneinfrastruktur på kontraktgrundlag. Konferencen rundes af med en bredere rammsætning af centrale udviklinger inden for det transportretlige område.   

Program

Program for Minikonference: Nyt fra transportretten: Opgaver, ansvar og tab inden for vej og bane (pdf)

Tid

Torsdag d. 26. oktober kl. 15.00-18.00  

Sted

Københavns Universitet, Søndre Campus, Bygning 15A, 2. sal, Lokale 15A.2.11, Karen Blixens Plads 8, 2300 København S

Tilmelding

Tilmelding skal ske via denne tilmeldingsformular senest mandag d. 23. oktober kl. 10.00.

Der tilbydes deltagerbevis.

PowerPoint-slides fra minikonferencen

Oplæg af advokat Ulla Fabricius (pdf)

Oplæg af professor Vibe Ulfbeck (pdf)

Oplæg af advokat Jesper Windahl (pdf)

Oplæg af adjunkt Maria Gausdal (pdf)

Oplæg af BaneDanmark (pdf)