Bolig, Arbejde og Sundhed – Erfaringer blandt nyankomne indvandrere (BASE)

BASE-undersøgelsen afdækker nyankomne indvandreres erfaringer med at få adgang til bolig, arbejde og sundhedsydelser i Danmark og undersøger, hvordan private aktører – for eksempel virksomheder, NGO’er og sprogskoler – hjælper med integrationen.

Wall with pictures of humans

Til BASE-undersøgelsen er over 1.700 indvandrere, som er kursister på sprogcentre over hele Danmark blevet bedt om at svare på et anonymt spørgeskema om deres erfaringer med bolig, arbejde og sundhed i Danmark. Undersøgelsen er blevet gennemført i løbet af efteråret og vinteren 2021.

Undersøgelsen omfatter alle slags nyankomne indvandrere i Danmark, inklusiv flygtninge og EU-borgere. Undersøgelsen er en del af LUII-projektet på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, som er et forskningsprojekt om den danske integrationslovgivning finansieret af Carlsbergfondet. Undersøgelsen er blevet udformet i samarbejde med De Danske Sprogcentre.