Maj Rørdam Nielsen

Maj Rørdam Nielsen

Ph.d.-stipendiat

PhD-projekt

Mit PhD-projekt bærer arbejdstitlen "Law, private governance, and immigrants’ experiences of integration barriers in Denmark".

Projektet er del af Silvia Adamos forskningsprojekt “Law and Private Governance for a New Understanding of Immigrant Integration” (LUII), som skal undersøge barrierer for integration og dét potentiale, som private aktører har for at fremme integrationen.

Mit PhD-projekt er retssociologisk og omhandler lovgivningsmæssige barrierer og potentialer set med indvandreres øjne. I projektet bruger jeg både kvalitative og kvantitative (survey-) samfundsvidenskabelige metoder.

Fokus er på adgangen til arbejde, sundhedsydelser og bolig, og et gennemgående tema er den potentielle rolle, som private aktører, herunder enkelte virksomheder, NGOer, sprogskoler, fagforeninger og boligorganisationer, kan spille i at fremme integrationen.

Hjemmesiden for spørgeskemaundersøgelsen BASE, som er tilknyttet PhD-projektet, findes her.

Hovedvejleder: Silvia Adamo, lektor, Centre for Private Governance, Det Juridiske Fakultet

Bi-vejleder: Signe Smith Jervelund, lektor, Forskningscentret for Migration, Etnicitet og Sundhed, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet  

Baggrund

Jeg er cand.scient.soc i Sociologi og ba.scient.pol i Statskundskab fra Københavns Universitet. Derudover har jeg en MA i International Law and Settlement of Disputes fra FNs University for Peace.

Inden at jeg startede på min PhD har jeg arbejdet i NGO-sektoren med nødhjælp og udviklingsbistand i en række lande, blandt andet Afghanistan, Somalia, Kenya, Uganda, Sydsudan, Etiopien og Irak. Jeg har også arbejdet med afghanske og somaliske diasporagrupper i Danmark, og haft forskellige forskningsorienterede stillinger på sociologiske surveyprojekter. I mit seneste job arbejdede jeg for en hollandsk NGO med at udvikle metodologi og lave statistiske analyser til et surveyprojekt om civiles sikkerhed i Sydsudan og Irak.  

Undervisnings- og vejledningsområder

Underviser i retssociologi og retsfilosofi i faget "Ret, moral og politik" på BA-uddannelsen i Jura. 

ID: 247669217