Når Natur- og Miljøklagenævnet belønner lovovertrædelser: Om retlig lovliggørelse og lang tids forløb ved medbenyttelse af private vandløb efter vandløbslovens § 63

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Artiklen omhandler Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser i sager, hvor der er sket medbenyttelse af private vandløb uden tilladelse efter vandløbslovens § 63. Nævnet har i to af disse sager stadfæstet kommuners afgørelser om, at det ulovlige forhold måtte anses for ophørt som følge af, at forholdet havde været upåtalt af kommunen gennem en årrække. Denne praksis kritiseres, dels fordi det ulovlige forhold ikke bringes til ophør ved en formel retlig lovliggørelse, dels fordi der ikke sker den i § 63 forudsatte fordeling af de økonomiske omkostninger, hvorved lovovertræderen direkte belønnes økonomisk, og endelig fordi der ikke tages hensyn til, at kommunen havde en økonomisk egeninteresse i ikke som vandløbsmyndighed at påtale en ulovlig medbenyttelse fra kommunale ejendomme.
OriginalsprogDansk
TidsskriftTidsskrift for Miljø
Udgave nummer5
Sider (fra-til)165-170
Antal sider6
ISSN1603-8398
StatusUdgivet - 31 maj 2016

ID: 161911431