En ”venlighedsindlæggelse” – Dansk højesteretsdom om ret til hospitalsbehandling i velfærdsstaten

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Svendborgsagen blev afgjort ved Højesteret i marts 2018. I Svendborgsagen fandt Højesterets flertal (Jon Stokholm, Vibeke Rønne, Jens Peter Christensen og Jens Kruse Mikkelsen), at en hospitalslæge ikke havde overtrådt autorisationsloven i forbindelse med en diabetespatients død, hvor lægen havde undladt at føre kontrol med patientens blodsukker. Lægen blev frifundet for overtrædelse af autorisationslovens § 75 om grovere forsømmelse og skødesløshed. Tre ud af syv af Højesterets dommere (Hanne Schmidt, Lars Hjortnæs og Kristian Korfits Nielsen) kom derimod ligesom en enig Østre Landsret (Tine Vuust, Carsten Kristian Vollmer og Peter Hammershaimb) frem til, at lægen havde handlet i strid med basal lægefaglig viden og udvist grovere forsømmelse. 

Kirsten Ketcher har i sin artikel En ”venlighedsindlæggelse” analyseret sagen ud fra et socialretligt perspektiv. Artiklen forholder sig kritisk i forhold til behandlingen af patienten og lægernes ansvarsfraskrivelse i sagen. Derudover omhandler artiklen retten til sygehusbehandling, og hvordan systemet udfordres af den enkeltes ret til at blive set og hørt.
OriginalsprogDansk
TidsskriftNordisk Socialrättslig Tidskrift
Udgave nummer17-18
Sider (fra-til)207-218
Antal sider11
ISSN2000-6500
StatusUdgivet - 2018

ID: 212301511