Spor 3: Social ulighed og marginalisering

WELMA sætter med dette forskningsspor fokus på, hvordan retten både kan bidrage til udviklingen af og beskytte mod social ulighed, marginalisering og fattigdom. En kombination af enkeltstående og tværgående analyser af central velfærdsretlig regulering kan vise tendenser i den retlige regulering til at understøtte social ulighed.

Velfærdssamfundet forventes at være til gavn for de svage og at bidrage til at mindske social ulighed og marginalisering, men flere af centrets projekter har vist, at velfærdssamfundet og dets sociale regulering kan have vanskeligt ved at forhindre fattigdom, ulighed og marginalisering af i forvejen svage borgere.

Øget digitalisering og globalisering skaber en særlig risiko for, at rutinepræget og lavtlønnet arbejde vil blive udfordret af ny robotteknologi og stigende international arbejdsdeling, hvilket kan bidrage til en øget marginalisering og polarisering. Tilsvarende er der en risiko for, at minoritetsgrupper ikke vil kunne profitere af introduktion af personlig medicin i sundhedsvæsenet, fordi grupperne er for små til, at der kan indhentes tilstrækkelig data til udviklingen af en målrettet behandling. Tendenserne til at understøtte social ulighed skal vurderes i lyset af sociale- og økonomiske grundrettigheder samt skattemæssige forhold.

Forskere

Interne forskere

Navn Titel Billede
Elgaard, Karina Kim Egholm Lektor Billede af Elgaard, Karina Kim Egholm
Hartlev, Mette Professor Billede af Hartlev, Mette
Ketscher, Kirsten Professor Billede af Ketscher, Kirsten
Rognlien, Ida Gundersby Postdoc Billede af Rognlien, Ida Gundersby
Ó Cathaoir, Katharina Lektor Billede af Ó Cathaoir, Katharina