Specialebørs om digitale forskningsemner

Studerende på Søndre Campus

De nedenfor anførte emner er blevet foreslået af fakultetets eksterne samarbejdspartnere, og de er relevante inden for praksis og dermed også oplagte specialeemner. De angår om konkrete forskningsspørgsmål der vedrører retlige udfordringer tilknyttet digitalisering, og som de oplever i deres praksis.

Fremgangsmåde: Proces og deadline for tilmelding til speciale er uændret.

Hvis du vælger et af disse emner for dit speciale, er du velkommen til at skrive og evt. ringe til de kontaktpersoner som er angivet, og få uddybet emnerne. Evt. kan I også aftale mulighed for løbende dialog og kontakt efter specialets aflevering. Derefter eller samtidig kontakter du en intern vejleder for at diskutere, hvordan en evt. problemformulering kan se ud.

Kontakt ved evt. spørgsmål: Silvia Adamo, e-mail: sia@jur.ku.dk