Kandidat i samfundsvidenskabelig jura (cand.soc. i jura)

Kandidatuddannelsen i samfundsvidenskabelig jura blev oprettet af Det Juridiske fakultet i 2015, da arbejdsgivere inden for både den offentlige og private sektor efterlyste kandidater, som kunne bruge deres faglighed i en juridisk kontekst.

Uddannelsen er en to-årig kandidatuddannelse, som kan bygges oven på en række professionsbacheloruddannelser fx socialrådgiver, offentlig administration samt international handel og markedsføring. Der udbydes to forskellige linjer: en merkantil og en velfærdsretlig.

Nye muligheder for tværfaglighed

En cand.soc. i jura besidder både teoretiske og anvendelsesorienterede juridiske kompetencer, og kan dermed arbejde konstruktivt i et juridisk komplekst felt inden for sin profession. Med denne tværfaglighed kvalificerer kandidaten sit fagfelt og kontekstualiserer sin faglige viden på et juridisk niveau.

Kandidater i samfundsvidenskabelig jura kan:

  • Identificere og analysere komplekse juridiske problematikker inden for et fagfelt
  • Formidle svært juridisk stof på et letforståeligt sprog
  • Udvikle nye og kvalificere eksisterende løsninger på tværfaglige problemstillinger ud fra juridiske hensyn og principper
  • Gennemføre undersøgelser af høj kvalitet i krydsfeltet mellem egen profession og jura, samt løse tværfaglige problemstillinger på baggrund heraf