Genindskrivning

Hvis du har udmeldt dig af studiet uden at afslutte, kan du søge om at blive genindskrevet. Der gælder dog særlige regler for, hvornår du kan blive genindskrevet på hhv. bachelor- og kandidatuddannelsen i jura. Du kan læse mere om dette nedenfor. 

For at søge genindskrivning skal du benytte den digitale ansøgningsportal.

Genindskrivning på kandidatuddannelsen

Genindskrivning på kandidatuddannelsen forudsætter, at der er ledige pladser på uddannelsen. Du kan tidligst blive genindskrevet 5 måneder efter udmeldelse.

Ønsker du at starte den 1. september, skal du søge om genindskrivning senest 15. marts. Ansøgningsportalen på ovenstående link er åben i perioden 16. januar – 15. marts kl. 12:00.

Er du tidligere blevet udskrevet fra kandidatuddannelsen på baggrund af manglende studieaktivitet skal du medsende en dispensationsansøgning, når du søger.

Bemærk, at du altid vil blive genindskrevet på den nyeste, gældende studieordning. Det kan betyde at du skal tage flere fag for at afslutte uddannelsen.

Merit

Du skal være opmærksom på, at du har pligt til at oplyse om det, hvis du har bestået fag/uddannelseselementer på kandidatniveau som led i en anden uafsluttet uddannelse. Du skal søge om meritoverførsel af fagene til afløsning af enten obligatoriske fag eller valgfag. Du skal sammen med din ansøgning medsende dokumentation for de fag, du tidligere har bestået fx en eksamensudskrift.

Hvis du bliver genindskrevet, vil Fakultetet foretage en vurdering af, om du kan få merit for de fag, du tidligere har bestået. Du får herefter besked om, hvilke fag der kan meritoverføres.

Fag, du har bestået som led i din tidligere indskrivning på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet, behøver du ikke oplyse om, da Fakultetet allerede har disse oplysninger. Du får automatisk besked om, hvilke studieelementer de svarer til på den studieordning, du indskrives på.

Du kan også søge om merit for fag, du har bestået som led i en afsluttet uddannelse på samme niveau, men en sådan ansøgning er ikke omfattet af ovenstående oplysningspligt. Du kan finde ansøgningsblanketten i blanketoversigten på KUnet.

Hvis du giver urigtige eller mangelfulde oplysninger, kan der træffes disciplinære foranstaltninger jf. Kandidatadgangsbekendtgørelsens § 4, stk. 2.

Genindskrivning og SU

Ansøgning om SU kan først behandles, når din genindskrivning er registreret. Husk dog fristen for at søge om SU. Ansøgningen skal sendes til SU-kontoret på Københavns Universitet.