CEPRI / CECS Minikonference: Klimaet i proces og proces om klima – nye udfordringer for domstolene?

This image was created with the assistance of DALL·E 2
Dette billede er skabt med hjælp af DALL·E 2

Klimaforandringer kræver i dag handling på alle niveauer, og der tages i stigende grad initiativer både internationalt, regionalt, nationalt og på virksomhedsniveau. Som et relativt nyt redskab til at gennemtvinge mere ambitiøse mål og planer føres i dag også processer ved domstolene om disse spørgsmål. Hvor klimasøgsmål oprindelig blev rettet mod stater, føres nu i stigende grad også søgsmål mod private virksomheder om deres klimapolitikker og markedsadfærd. Helt aktuelt er netop fremsat forslag til nyt Green Claims Directive (COM(2023) 166 final). Begge typer af søgsmål rejser en række retlige problemstillinger af både materielretlig og procesretlig karakter.

Denne minikonference fokuserer på nogle af disse problemstillinger og søger at placere udviklinger og erfaringer fra andre jurisdiktioner i en dansk kontekst.               

Program

Klimaet i proces og proces om klima – nye udfordringer for domstolene? (pdf)

Tid

Mandag den 15. maj 2023 kl. 15.00 - 18.00

Sted

Det Juridiske Fakultet, Søndre Campus, Auditorium 4A-0-69, stuen , Njalsgade 76, 2300 København S

Tilmelding

Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig via denne tilmeldingsformular senest fredag den 12. maj 2023, kl. 10.00.

Arrangementet er gratis. Der udstedes deltagerbevis.