Ole Hansen

Ole Hansen

Professor

Medlem af:

  Ole Hansen er medstifter af Centre for Private Governance (CEPRI) ved Det Juridiske Fakultet. Han forsker i formueret, herunder særligt i formuerettens og længerevarende kontrakters betydning for private aktørers varetagelse af offentlige opgaver. Han er desuden specialiseret i entrepriseret og er leder af et forskningsprojekt om digital entrepriseret (BIM).

  Ole Hansen er fagleder for fagene Længerevarende Kontrakter og Energiforsyning i kontrakt- og erstatningsretlig belysning på bacheloruddannelsens 5. semester og for faget Entrepriseret på kandidatuddannelsen. Han er desuden fagansvarlig for faget Omsætning af fast ejendom.

  Primære forskningsområder

  • Formueret
  • Kontraktret
  • Entrepriseret
  • Energiret

  ID: 8162