Emilie Katrine Friis

Emilie Katrine Friis

Indskrevet ph.d.-studerende

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

    6B Bygning 6B (Afsnit 3), Bygning: 6B-3-55

    2300 København S

    Telefon: +4535332902

Emilie Katrine Friis' PhD-projekt "skik følge... eller hvad så?" omhandler de privatretlige konsekvenser af lovfæstede god skik regler på tværs af brancher.

I afhandlingen fokuseres der på, hvilken betydning det har for grundlaget for et privatretligt krav, at en offentligt sanktioneret god skik regel  er overtrådt, herunder om der er forskel på vurderingen, afhængigt af om der rettes et erstatningskrav (culpa), en ugyldighedsindsigelse (aftl. § 36), eller et mangelskrav.

Afhandlingens hovedfokus er således hvordan den retlige standard i en god skik regel "smitter af" på vurderingen af grundlaget for et privatretligt krav.

Primære forskningsområder

Kontraksret, Erstatningsret

Undervisnings- og vejledningsområder

Emilie Katrine Friis har undervist i Civilproces og vejledt specialestuderende inden for personskaderetten og erstatningsret

ID: 170617475