Dan Stausholm Nielsen

Dan Stausholm Nielsen

Indskrevet ph.d.-studerende, Ph.d.-stipendiat

 • Det Juridiske fakultet - fordelingssted

  Karen Blixens Plads 16

  2300 København S

  Telefon: +4535324665
 • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

  Karen Blixens Plads 16

  2300 København S

  Telefon: +4535324665

Primære forskningsområder

Det primære forskningsområde, jeg beskæftiger mig med, er civilprocesretten.

Mit ph.d.-projekt, som har den foreløbige titel ”Forhandlingsprincip og officialvirksomhed i civilprocessen”, angår dommerens ex officio-beføjelser/-forpligtelser i civile retssager med henblik på at understøtte et materielt rigtigt udfald, herunder at varetage public policy. Projektet er en del af forskningsprojektet "Rethinking the role of courts in civil dispute resolution" i CEPRI. Et grundlæggende princip i danske civile retssager er forhandlingsprincippet, som overordnet går ud på, at det er parterne, der fremskaffer sagens processtof (påstande, anbringender og beviser), og at retten som udgangspunkt skal afgøre sagen på baggrund af det processtof, som parterne fremskaffer. Væsentlige samfundshensyn kan dog tale for, at retten i visse tilfælde griber ind, enten ved at henlede en parts opmærksomhed på forhold, som vil være hensigtsmæssige for parten at inddrage, eller ved, at retten helt selv inddrager det pågældende forhold. Ph.d.-projektet undersøger, hvilke forventninger der er til sådan indgriben fra domstolene med særligt fokus på ufravigelig materiel ret.

Interesseområder

Interesseområder: 

 • Civilprocesret
 • Immaterialret (særligt ophavsret)

ID: 283337475