10. november 2017

Om anvendelsesområdet af EMRK art. 8 – Madsen i Kristeligt Dagblad

Mikael Rask Madsen har til Kristeligt Dagblad udtalt sig om udvisning af kriminelle udlændinge og EMRK art. 8.

Danmark overtager formandskabet i Europarådet på onsdag, og et af de mest debatterede emner i forbinelse hermed er, om Danmark skal bruge dette som en mulighed til at forøge muligheden for at udvise kriminelle udlændinge. Den primære bestemmelse, som sætter en stopper for danske myndigheders udvisning af kriminelle udlændinge, er Den Europæiske Menneskerettighedskonvention art. 8, men debatten omkring udvisningsproblemstillingen har dog overskygget artiklens øvrige anvendelsesområde, mener Mikael Rask Madsen. Madsen er af den opfattelse, at debatten har fokuseret for meget på en enkel problemstilling med den konsekvens, at alle de positive aspektekter ved art. 8 og EMRK er blevet overset. Udover dette er Madsen yderligere af den holdning, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har ændret praksis de senere år, hvilket også er blevet overset i debatten.

Klik her for at læse hele artiklen.

Mikael Rask Madsen er Centerleder og Professor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Centre of Excellence for International Courts (iCourts). Han arbejder i sin forskning med retssociologiske problemstillinger relateret til globalisering og europæisering, herunder særligt internationale domstoles udvikling og udfordringer, ret og europæisk integration, juridiske eliters rolle i globalisering, den juridiske professions udvikling og retlig viden og magt.