03. oktober 2017

Mikael Rask Madsen interviewet til Politiken om Danmarks formandskab af Europarådet

I forbindelse med Danmarks overtager formandskabet på Europarådet til November, er centerleder for iCourts, professor Mikael Rask Madsen, blevet interviewet til Politiken. Interviewets omdrejningspunkt er regeringens udmelding om, at den vil benytte lejligheden til at se kritisk på den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dynamiske fortolkning. Melding kommer i kølvandet på en række politisk kontroversielle sager, herunder særligt sagen om Gimi Levakovic, som i henhold til artikel 8 ikke kunne udvises. Mikael Rask Madsen advarer imod sådanne forsøg, og siger ”Ændrer man Den Europæiske Menneskerettighedskonvention på baggrund af indenrigspolitiske enkeltsager, risikerer vi at smide barnet ud med badevandet”, med henvisning til at andre stater vil forsøge at få mere problematiske ændringer inkorporeret i traktaten.

Mikael Rask Madsen er dog ikke helt afvisende over for, at der kan være ændringer at tage fat på. Særligt er ”sagsmængden, subsidiaritet og ikke mindst kommunikationen mellem medlemsstaterne og domstolen for at nævne det mest oplagte” at tage fat på. Regeringen skal dog have sig for øje at den forplumrer sit formandskab med en tilfældig indenrigspolitisk dagsorden. Dette skal også ses i lyset af, som Mikael Rask Madsen har udtalt til Weekendavisen, at domstolen i uden tvivl er begyndt at lytte mere til medlemslandende og deres bekymringer.

Læs artiklen her

Denne nyhed er også tilgængelig på engelsk, på vores engelske hjemmeside

Mikael Rask Madsen is Center Director and Professor at the Faculty of Law, University of Copenhagen, Centre of Excellence for International Courts (iCourts). Mikael Rask Madsen’s research is focused on globalization and the role of legal institutions and professionals in these processes, including international courts and their evolutions and challenges, the role of legal elites in the globalization, the development of the legal profession and legal knowledge and power.