5. juli 2022

Veronika Fikfak udpeget som ad hoc-dommer ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Veronika Fikfak

Veronika Fikfak, der er lektor i menneskerettigheder ved Det Juridiske Fakultet, er blevet udpeget som ad hoc-dommer for Sloveniens dommersæde ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

En ad hoc-dommer udpeges af den pågældende nations regering til at have sæde i sager, hvor den nationale dommer er forhindret, trækker sig tilbage eller er fritaget for at have sæde. Stort tillykke med udnævnelsen Veronika!